null

OULU-OPISTO

Languages Search
Suomeksi På svenska

999928 Johtaminen ja yhteisöllinen kehittäminen digiaikana 5 op

DIGIAJAN YHTEISTYÖSTÄ YHTEISEEN TYÖHÖN -HANKE JÄRJESTÄÄ 

JOHTAMINEN JA YHTEISÖLLINEN  KEHITTÄMINEN DIGIAIKANA 5 OP 

Laajuus 5 op, mahdollisuus suorittaa kokonaan tai osia  kokonaisuudesta. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautujille päivää ennen ko koulutustapahtumaa.

Toteutusaika kevät–syksy 2022 

Opetusmenetelmät Verkkotyöskentely (Teams), lähiopetus  mahdollisuuksien mukaan (luennot, ryhmätyöskentely, työpajat), ohjauksellinen tehtävä työelämässä, kirjallisuus.  Ryhmätyöskentely tapahtuu  oppilaitosmuodoittain. 

Kohderyhmä Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen rehtorit,  muut johtohenkilöt sekä esimiesvastuussa  olevat opettajat, tiimiesimiehet, esihenkilöt jne. 

Arviointi Osaamisen osoittaminen oman ja  työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä. 

Koulutuksen tuloksena syntyy johtamisosaamiseen ja yhteisölliseen  kehittämiseen tarvittavia toimintatapoja, materiaaleja ja hyviä  käytänteitä. Johtamisen ja johtajuuden ammattitaito digitalisaatiossa  lisääntyy. 

Kouluttajina ovat mm. professori Juha T. Hakala (JY), KT yliopistoopettaja Heli Kiema-Junes (OY), vararehtori Raija Näppä (Osao),  tutkija Frank Martela (Aalto-yliopisto) tutkija Katariina Salmela-Aro (HY), HTT Krista Kohtakangas (LY), kouluttaja, opetusteknologiajohtaja  Teemu Moilanen (IlonaIT) Koulutukseen on jatkuva ilmoittautuminen. Voit ilmoittautua  koulutukseen tästä linkistä. Ohjelma  täydentyy koulutuksen edetessä. Koulutuskokonaisuus on ilmainen osallistujille  ja toteuttamiseen on saatu rahoitusta Opetushallitukselta. 

Lisätietoja opistopiirin sivuilta www.meripohjolanopistopiiri.fi ja Meri-Pohjola opistopiirin projektikoordinaattoreilta: Tarja Takala-Hotti,  Sari Sotaheimo ja Omar Ikni.

                                       KOULUTTAJAESITTELYT

Professori, kasvatustieteilijä ja filosofi JUHA T. HAKALA tunnetaan opettajankouluttajana ja opinnäytetöiden ohjaamisen asiantuntijana. Viime vuosina Hakala on ollut esillä yhteiskuntaa, erityisesti työelämän muutosta ja tilaa koskevilla kannanotoillaan. Juha T. Hakalaa pidetään myös kohtuullistamisen puolestapuhujana. Hakala on palkittu mm. opetusministeriön valtakunnallisella aikuiskoulutuksen laatupalkinnolla ja Suomen tietokirjailijoiden oppikirjapalkinnolla. Hakala on käsitellyt kirjoissaan muun muassa kasvatusta, koulutusta, luovuutta ja luovan prosessin tukemista


HELI KIEMA-JUNES toimii yliopisto-opettajana psykologian yksikössä Oulun yliopistolla ja on väitellyt vuorovaikutuksen merkityksestä työn imulle ja työuupumukselle. Opetus- ja tutkimusaiheet liittyvät työ- ja organisaatiopsykologiaan.

 

KATARIINA SALMELA-ARO on Helsingin yliopiston professori kasvatustieteen alalla. Hänen painotuksensa kasvatustieteessä on psykologia. Salmela-Aro on yhdessä aivotutkija, professori Minna Huotilaisen ja australialaisen professori Philip Rileyn kanssa tehnyt tutkimuksen rehtoreiden hyvinvoinnista ja terveydestä. Rehtoribarometri-tutkimus julkaistiin vuoden 2021 lopulla. 


Yliopistonlehtori ja tietokirjailija FRANK MARTELA on inhimillisen kokemusmaailman ja hyvinvoinnin tutkija. Hänen missionsa on luoda uusia oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisten kykyä elää hyvä elämä. Martelaa kiehtovat niin ihmisen motivaation perimmäiset tekijät kuin onnellisuuden ja merkityksellisen elämän mysteeritkin. Hän tarkastelee näitä kysymyksiä sekä yleisinhimillisellä tasolla, että sovellettuna työelämään. Frank Martela tarjoaa tutkittuja ja toimivia keinoja innostuksen, tahdonvoiman, merkityksen ja sisäisen motivaation vahvistamiseksi.


RIITTA HYPPÄNEN on ihmisosaaja, työelämän uudistaja ja luotettu kumppani työyhteisöjen ja niiden johtamisen kehittämisessä. Ennen yrityksen CM & HR Consulting Oy:n perustamista Riitta toimi monipuolisissa henkilöstö-, koulutus- ja johtamistehtävistä kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Yhdeksi voitettavaksi haasteeksi Riitta ottaa digitaaliset kohtaamiset hybridityössä ja monipaikkaisessa työskentelyssä. Riitta Hyppäsen intohimona on työelämän kehittäminen uudistumisen, muutosten ja kasvun kautta. Valmentava johtamisote ja työote ovat yksi keino onnistumisiin. 


KRISTA KOHTAKANGAS on johtamisen psykologian ja työhyvinvoinnin asiantuntija, jolla on tutkimuksen tekemisen lisäksi kokemusta opettamisesta sekä uravalmentajana toimimisesta. Väitöksessään hän tarkasteli välittävää johtajuutta ja myötätuntoista kohtaamista työelämässä. Krista Kohtakangasta kiinnostaa erityisesti positiivisen psykologian hyödyntäminen työelämän kehittämisessä sekä digityöhyvinvointi.


Projektikoordinaattori OMAR IKNI on toiminut useissa hankkeissa, joiden tarkoituksena on ollut vahvistaa kansalaisten digitaitoja. Ikni on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineena tietojenkäsittelytieto. Hänen mukaansa tiedonhallinnan, elinikäisen oppimisen, vuorovaikutuksen sekä itsensä johtamisen taidot korostuvat digiajassa. Tässä koulutuskokonaisuudessa paneudutaan erityisesti toimijuuteen, joka lisää digitaalisuuden käyttämistä luovuuden jatkona ja uuden tuottamisen välineenä.Downloads:

Number of places: Maximum number of course participants 45, There are available places on the course.

Name of course location: Etätyöpaja

Spring term: 18.2.2022 - 16.12.2022

Registration begins: 4.1.2022 9.00

Registration ends: 16.12.2022 9.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

1
Register