Porvoon kansalaisopisto - Borgå medborgarinstitut

Kielet Haku
På svenska In English

210117K Psykologian perusopintoja (15 op)

Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan.
Turun yliopiston psykologian perusopinnot ovat 25 opintopisteen laajuiset. Yhteistyöoppilaitoksessa on mahdollista opiskella kolme opintojaksoa, yhteensä 15 opintopistettä: kehityspsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia sekä persoonallisuuspsykologia. Tämän jälkeen on halukkailla mahdollisuus suorittaa itsenäisesti opiskellen perusopintojen kaksi muuta opintojaksoa, tutkimuksen teon perusteet 5 op sekä kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op. Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen.
Sisältö
Psykologian perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista. Opinnoissa tutustutaan ihmisen psykologiseen kehitykseen, mielenterveyteen ja sen keskeisiin ongelmiin, erilaisiin käsityksiin persoonallisuudesta ja sen tutkimukseen.

Kurssimaksu 275 euroa maksetaan kahdessa erässä: 125 euroa, kun ilmoittaudut kansalaisopistoon ja 150 euroa, kun ilmoittaudut yliopistoon.

Opintoryhmä kokoontuu syksyllä 7 kertaa, keväällä 9 kertaa

https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/30007


Kehityspsykologian perusteet 5 op (PSYK3393)

Sisältö

Kurssilla käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeisiä kehityspsykologisia käsitteitä. Opiskelija osaa myös selittää kehityspsykologisia teorioita ja kehityspsykologisen tutkimuksen ydinkysymyksiä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi
0-5
Kirjallisuus
Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen ym. (toim. 2014 tai 2015, 5. tai 6. uudistettu painos): Ihmisen psykologinen kehitys, sekä: Berger: The Developing Person Through the Life Span, 7. painos, luvut 1-4 / s. 1-121.

Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op (PSYK3397) Osaamistavoitteet
Opintojen tavoitteena on luoda käsitys terveyden ja mielenterveyden paradigmaattisista lähestymistavoista, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä ja niiden luokittelusta, terveyden ja mielenterveyden edistämisestä ja häiriöiden interventioista sekä psykologin asiantuntijaroolista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Opintosuoritukset
Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.
Opetus
Ohjattu opintoryhmätyöskentely.
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus (2003 tai 2009): Atkinson and Hilgard's introduction to psychology, luvut 14-16; sekä: Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) (2017): Psykiatria; luvut 1, 3, 20, 22-24, 26 ja 29.
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op (PSYK3396)
Persoonallisuus nykyaikaisen psykologian tutkimuksen valossa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija hankkii perusymmärryksen modernien persoonallisuusteorioiden keskeisistä tutkimuskysymyksistä, käsitteistä ja tutkimustuloksista.
Opintosuoritukset
Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja Moodle-tentti.
Opetus
Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
Haslam, Smillie and Song (2017) An Introduction to Personality, Individual Differences and IntelligenceSYKSY 2019
9.9. klo 18-20.15
16.9. alkaen kokoonnuttaan 18-19.30
23.9.
7.10.
21.10.
4.11.
18.11.
9.10.
KEVÄT 2020
13.1.
20.1.
10.2.
24.2.
9.3.
23.3.
6.4.
20.4.
27.4.

Opettaja: Stenbäck-Jääskä Suvi

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 35, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Linnankosken lukio, Piispankatu 24-26/Biskopsgatan 24-26, Piispankatu 24 - 26,, 06100 PORVOO

Päivä ja kello: Ma: 18.00 - 19.30

Syyslukukausi: 9.9.2019 - 9.12.2019 (29 oppituntia)
Kevätlukukausi: 13.1.2020 - 27.4.2020 (28 oppituntia)

Kurssimaksu: 125,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 27.6.2019 11:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit