null

Rauman kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 1102100 Det går ej att nätanmäla sig till denna kurs. Kontakta kansliet vid behov,

  Tunnista ja löydä tonttuja Vanhasta Raumasta

  Kursavgift: 7,00 €
  Lärare: teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Aleksi Kumpula
  Plats: Vanha opisto, Orvokki-luokka, Vähäkoulukatu 8, 26100 Rauma
  Lektioner : 4,66    Hösttermin: 23.11.2022 - 30.11.2022
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 1104073 Inhiberad

  Tonttu tai maahinen

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
  Plats: Pyynpään opisto, käsityö 2, Vähäkinnontie 7, 26100 RAUMA
  Hösttermin: 2.12.2022 - 11.12.2022
  Anmälningstiden börjar: 29.8.2022 18.00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 1104249

  Huovutuspäivä

  Kursavgift: 21,00 €
  Lärare: Seija Paavola
  Plats: Pyynpään opisto, keramiikka, Vähäkinnontie 7, 26100 RAUMA
  Lektioner : 9,00    Hösttermin: 3.12.2022 - 3.12.2022
  Anmälningstiden börjar: 29.8.2022 18.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1104414 Inhiberad

  Jouluisia helmitöitä

  Kursavgift: 26,00 €
  Lärare: artenomi (AMK) Riikka Santonen
  Plats: Vanha opisto, Orvokki-luokka, Vähäkoulukatu 8, 26100 Rauma
  Hösttermin: 3.12.2022 - 4.12.2022
  Anmälningstiden börjar: 29.8.2022 18.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser