Revontuli-Opisto

Kielet Haku
På svenska

3202002V RESILIENSSI JA JOUSTAVA MIELI

Tämä kurssi on päättynyt

Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii ihmisten hyvinvointiin, voimavaroihin ja vahvuuksiin liittyviä ilmiöitä. Sen piirissä on viime vuosina kiinnostuttu yhä enemmän siitä, miten selviämme vaikeuksista. Resilienssillä tarkoitetaan kykyä selvitä vaikeuksista: sitä, miten nopeasti vaikeuksia kohdattuamme olemme taas tyytyväisiä elämäämme. Resilienssi ilmiönä liittyy kiinteästi myös psyykkiseen joustavuuteen, jolla tarkoitetaan kykyä kohdata vaikeatkin ajatukset ja tunteet ilman, että niitä tarvitsee välttää tai joutuu niiden riepoteltavaksi elämän myrskyissä. Tutkimusten mukaan psykologinen joustavuus paitsi tukee vaikeuksista selviämistä, edistää myös toimintakykyämme ja tyytyväisyyttämme elämään. Resilienssiä ja psyykkistä joustavuutta yhdistää myös se, että ne molemmat ovat opittavissa olevia taitoja.

SISÄLTÖ

Resilienssi ja joustava mieli -koulutus koostuu kolmesta 60 min kestoisesta webinaarista, joissa resilienssiin ja psykologiseen joustavuuteen perehdytään tutkimustiedon, teorian ja käytännön kokemuksellisten harjoitusten avulla.

ke 27.3.2019 klo 18-19 Resilienssi ja psyykkinen joustavuus ilmiöinä

Ensimmäisessä webinaarissa perehdytään siihen, mitä resilienssi ja psyykkinen joustavuus ovat ilmiöinä ja mikä on niiden suhde sisukkuuteen, periksi antamattomuuteen ja muihin niihin monesti liitettäviin ilmiöihin. Lisäksi tutustutaan resilienssin ja psyykkisen joustavuuden osatekijöihin ja tutkimustietoon resilienssin ja psyykkisen joustavuuden hyödyistä vaikeuksia kohdattaessa.

ke 3.4.2019 klo 18-19 Resilienssi ja psyykkinen joustavuus opittavissa olevina taitoina

Toisessa webinaarissa perehdytään siihen, missä määrin resilienssi ja psyykkinen joustavuus ovat ihmisen persoonallisuuden piirteisiin sidoksissa olevia ja toisaalta opittuja toimintatyylejä. Koska taitojen oppiminen ei onnistu vain teorioihin perehtymällä, käymme läpi, millaisten kokemuksellisen oppimisen menetelmien avulla resilienssin ja psyykkisen joustavuuden taitoja voi omalla kohdallaan vahvistaa. Pohdimme myös, miten näiden taitojen yleistymistä omaan arkeen voisi avittaa, ja mikä puolestaan saattaa estää resilienssin ja psyykkisen joustavuuden toteutumista vaikeissa tilanteissa.

ke 10.4.2019 klo 18-19 Positiivinen ajattelu, optimismi, toiveikkuus ja halukkuus vaikeuksista selviämisessä

Kolmannessa webinaarissa webinaarissa perehdymme positiivisen ajattelun, optimismin, toiveikkuuden ja halukkuuden teemoihin ja siihen, miten nämä suhteutuvat resilienssiin ja psyykkiseen joustavuuteen. Vaikka optimismin katsotaan yleisesti ottaen edistävän selviytymistä vaikeuksista, optimismi ymmärrettynä positiivisena ajatteluna, joka sulkee silmänsä siltä, mikä ei toimi tai on huonosti, koetaan usein vaikean tilanteen herättämiä tunteita ja ajatuksia mitätöivänä. Jos huomio kiinnitetään vain siihen, mikä on hyvin, on hankalaa oppia siitä, mikä on huonosti. Tutkimuksista tiedetään, että toiveikkuus ja toiveikkuuden vaaliminen edistävät vaikeuksista selviytymistä. Halukkuus kohdata vaikeita tunteita ja ajatuksia matkalla kohti itselle tärkeitä tavoitteita ja arvokasta elämää, kyky sietää hetkellistä epämukavuutta on myös tärkeää toivottuun lopputulokseen pääsemisessä ja tulosten ylläpitämisessä. Halukkuus kysyy myös taitoa hyväksyä elämän realiteetteja, toiveikkuutta ylläpitäen.

KOHDERYHMÄ

Oman mielen hyvinvoinnista ja itsetuntemuksensa kehittämisestä kiinnostuneet

Kouluttaja

VTM Emilia Kujala
Emilia on käyttäytymisen muutoksen psykologiaan ja -interventioihin erikoistunut sosiaalipsykologi, mindfulness-kouluttaja, työhyvinvoinnin asiantuntija ja Tampereen yliopiston kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiopiskelija. Hän on työskennellyt pitkään kouluttajana ja tutkijana mindfulnessin ja käyttäytymisen muutoksen psykologian parissa ja tekee käyttäytymisterapeuttista työtä yksilöiden ja ryhmien parissa erikoisalanaan tietoisuustaitoihin, myötätuntoon ja hyväksymiseen perustuvat psykoterapeuttiset menetelmät.

AIKATAULU JA TOTEUTUS

Verkkoluennot keskiviikkoisin 27.3.-10.4.2019 klo 18-19, luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa. Lisätietoja: koulutussuunnittelija Anu Uimaniemi, p. 0400 592 881, anu.uimaniemi@revontuliopisto.fi.

Ilmoittautuminen alkaa: 7.12.2018 0:00:00

Ilmoittaudu viimeistään: 19.3.2019 0:00:00

Opettaja: Emilia Kujala

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 50, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Adobe Connect 1, Verkkoluokka,

Päivä ja kello: Ke: 18.00-19.00

Kevätlukukausi: 27.3.2019 - 10.4.2019 (4 oppituntia)

Kurssimaksu: 48,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit