Revontuli-Opisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 1103121E Uusi kurssi!

  Kuvataide aikuisille ja nuorille

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Heli Anneli Keskitalo
  Plats: Hetan koulukeskus, kuvataideluokka, Puistomäentie 2, 99400 ENONTEKIÖ
  Lektioner : 21,00    Vårtermin: 20.1.2021 - 3.3.2021
  Anmälningstiden börjar: 16.12.2020 7.00
  Anmälningstiden slutar: 17.1.2021 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 4 Lediga platser: 6
 • 1103122E Uusi kurssi!

  Lasten kuvataide

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Heli Anneli Keskitalo
  Plats: Hetan koulukeskus, kuvataideluokka, Puistomäentie 2, 99400 ENONTEKIÖ
  Lektioner : 12,00    Vårtermin: 11.2.2021 - 25.3.2021
  Anmälningstiden börjar: 25.1.2021 12.00
  Anmälningstiden slutar: 8.2.2021 22.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 0 Lediga platser: 10
 • 1104106S

  Kankaankudonta Ilta

  Kursavgift: 106,00 €
  Lärare: Eeva Immonen
  Plats: Kitisenranta asuntosiipi, Vasantie 11, 99600 SODANKYLÄ
  Lektioner : 36,00    Hösttermin: 3.9.2020 - 17.12.2020
  Lektioner : 33,00    Vårtermin: 21.1.2021 - 15.4.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 24.8.2020 0.00
  Antal platser: 8 Anmälda: 5 Lediga platser: 3
 • 11041161S Uusi kurssi!

  Kaikkea poronsarvesta kevät

  Kursavgift: 29,00 €
  Lärare: Ari Järvenpää
  Plats: Tähtikunnan koulu, puutyöluokka, Unarintie 33 C, 99600 SODANKYLÄ
  Lektioner : 20,00    Vårtermin: 27.2.2021 - 28.2.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 19.2.2021 0.00
  Antal platser: 8 Anmälda: 8 På reservplats: 4
 • 1104119S

  Tuunataan Kevät

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare: Eila Kaunisvaara
  Plats: Kitisenranta, kuvataidetila, Vasantie 11, 99600 SODANKYLÄ
  Lektioner : 17,00    Vårtermin: 12.2.2021 - 14.2.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 5.2.2021 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 1 Lediga platser: 9
 • 1104122S

  Tilkkublokit tutuksi

  Kursavgift: 21,00 €
  Lärare: Arja Sukuvaara
  Plats: Kitisenranta, kuvataidetila, Vasantie 11, 99600 SODANKYLÄ
  Lektioner : 14,00    Vårtermin: 27.2.2021 - 28.2.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 18.2.2021 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 0 Lediga platser: 10
 • 1104130S

  Tuohityö Orajärvi kevät

  Kursavgift: 29,00 €
  Lärare: Antti Tepsa
  Plats: Orajärvi, koulu, Huhanrannantie 12, 99560 ORAKYLÄ
  Vårtermin: 19.2.2021 - 27.2.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 11.2.2021 0.00
  Antal platser: 8 Anmälda: 5 Lediga platser: 3
 • 11041310S Aloituspäivä muuttunut!

  Makramee Orajärvi kevät

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare: Eila Kaunisvaara
  Plats: Orajärvi, koulu, Huhanrannantie 12, 99560 ORAKYLÄ
  Lektioner : 14,00    Vårtermin: 22.5.2021 - 23.5.2021
  Anmälningstiden börjar: 13.1.2021 12.30
  Anmälningstiden slutar: 14.5.2021 0.00
  Antal platser: 8 Anmälda: 4 Lediga platser: 4
 • 1104150K Huom! muutos

  Tiffanytyö Kaukonen kevät

  Kursavgift: 59,00 €
  Lärare: Arja Johansen
  Plats: Kaukonen, Puurokaukonen kylätalo, Kylätie 44, 99110 Kaukonen
  Lektioner : 40,00    Vårtermin: 15.1.2021 - 7.2.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 8.1.2021 0.00
  Antal platser: 8 Anmälda: 6 Lediga platser: 2
 • 1104176K

  Nahka- ja verkaompelu Sirkka kevät

  Kursavgift: 28,00 €
  Lärare: Tuija-Noora Autto
  Plats: Sirkka, koulu, käsityölk, Ounasjoentie 23, 99130 LEVI
  Lektioner : 19,00    Vårtermin: 27.3.2021 - 28.3.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 1.10.2020 0.00
  Antal platser: 8 Anmälda: 6 Lediga platser: 2
 • 1104178K

  Huovutus Molkojärvi kevät

  Kursavgift: 24,00 €
  Lärare: Anna-Riitta kivistö
  Plats: Molkojärvi, koulu, Kieringintie 2160, 97420 Lohiniva
  Lektioner : 16,00    Vårtermin: 10.6.2021 - 11.6.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 3.6.2021 0.00
  Antal platser: 7 Anmälda: 1 Lediga platser: 6
 • 1203004V

  Työelämän englantia 1 -verkkokurssi

  Lärare: Sirpa Ärölä
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 28,00    Vårtermin: 18.1.2021 - 3.3.2021
  Anmälningstiden börjar: 8.12.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 11.1.2021 0.00
  Antal platser: 15 Anmälda: 11 Lediga platser: 4
 • 1203005V

  Työelämän englantia 2 -verkkokurssi

  Lärare: Sirpa Ärölä
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 28,00    Vårtermin: 15.3.2021 - 28.4.2021
  Anmälningstiden börjar: 8.12.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 8.3.2021 0.00
  Antal platser: 15 Anmälda: 4 Lediga platser: 11
 • 1203006V

  Työelämän englantia 3 -verkkokurssi

  Lärare: Sirpa Ärölä
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 28,02    Vårtermin: 3.5.2021 - 9.6.2021
  Anmälningstiden börjar: 8.12.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 26.4.2021 0.00
  Antal platser: 15 Anmälda: 4 Lediga platser: 11
 • 7198101E

  Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi Karesuvanto

  Kursavgift: 29,00 €
  Lärare: Jouko Ala-Poikela
  Plats: Karesuvannon koulu, Syväjärventie 32, 99470 KARESUVANTO
  Lektioner : 20,00    Vårtermin: 29.1.2021 - 31.1.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2020 12.30
  Anmälningstiden slutar: 15.1.2021 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 4 Lediga platser: 6
 • 8301078K

  Hiihtokoulu 5-6-vuotiaille

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Noora Nietosvuori-Nummi
  Plats: Kittilän urheilukeskus, Havutie 5, 99100 Kittilä
  Lektioner : 9,00    Vårtermin: 21.1.2021 - 25.3.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.12.2020 10.00
  Anmälningstiden slutar: 15.1.2021 0.00
  Antal platser: 11 Anmälda: 11 På reservplats: 0