null

Revontuli-Opisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 1101404E Uusi kurssi!

  Soitinvalmennus Hetta, Karesuvanto

  Kursavgift: 53,00 €
  Lärare: Matti Sakari Ainali
  Plats: Hetan koulukeskus, musiikkiluokka, Puistomäentie 2, 99400 ENONTEKIÖ
  Lektioner : 48,00    Vårtermin: 18.1.2022 - 12.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 5.1.2022 9.00
  Anmälningstiden slutar: 17.1.2022 0.00
  Antal platser: 6 Anmälda: 6 På reservplats: 0
 • 11041220E Uusi kurssi!

  Puutyö kevät

  Kursavgift: 59,00 €
  Lärare: Mirja Meri Tuulia Angeli
  Plats: Hetan koulukeskus, puutyöluokka, Puistomäentie 2, 99400 ENONTEKIÖ
  Lektioner : 40,00    Vårtermin: 22.1.2022 - 20.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 11.10.2021 12.30
  Anmälningstiden slutar: 14.1.2022 14.00
  Antal platser: 15 Anmälda: 4 Lediga platser: 11
 • 1105008S

  Aikuisten luova tanssi kevät

  Kursavgift: 35,00 €
  Lärare: Miikka Ryytty
  Plats: Kitisenranta 2. krs, Tanssistudio, Vasantie 11, 99600 SODANKYLÄ
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 24.1.2022 - 25.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 9.8.2021 12.30
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 7 Lediga platser: 5
 • 1105052S Uusi kurssi!

  Itämaisen tanssin alkeiskurssi kevät

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Annukka Torvinen
  Plats: Kitisenranta 2. krs, Tanssistudio, Vasantie 11, 99600 SODANKYLÄ
  Lektioner : 5,34    Vårtermin: 5.2.2022 - 6.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 14.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 8 Lediga platser: 4
 • 1201002K

  Suomi 1 (jatkuu) - Finnish language 1 (continues) Sirkka kevät

  Kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Sirpa Ärölä
  Plats: Sirkka, koulu, Ounasjoentie 23, 99130 LEVI
  Lektioner : 32,04    Vårtermin: 17.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 15 Anmälda: 4 Lediga platser: 11
 • 1201100V Inhiberad

  Puhutaan suomea etänä / Finnish speaking course, online

  Kursavgift: 43,00 €
  Lärare: Janni Kotilainen
  Plats: Verkkoympäristö
  Vårtermin: 17.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 1.12.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 2 Lediga platser: 8
 • 1202001V UUTTA MEILLÄ: Opistojen välistä yhteistyötä! Linkki ilmoittautumiseen ks. lisätietoa.

  Uppdatera din svenska

  Kursavgift: 33,00 €
  Plats: Verkkoympäristö
  Vårtermin: 3.2.2022 - 14.4.2022
  Antal platser: 20 Anmälda: 0 Lediga platser: 20
 • 3401012S Inhiberad

  Digiapu Vuotso

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Janni Kotilainen
  Plats: Toimipaikka avoin
  Vårtermin: 19.1.2022 - 6.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 0 Lediga platser: 10
 • 3401016V Uusi kurssi!

  Taulukkolaskennan perusteet - Excel ja Sheets, aamuryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 8,01    Vårtermin: 31.1.2022 - 14.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 27.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 3401017V Uusi kurssi!

  Taulukkolaskennan perusteet - Excel ja Sheets, iltaryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 8,01    Vårtermin: 31.1.2022 - 14.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 27.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 3401018V Uusi kurssi!

  Etäkokousohjelmat - Teams, Zoom ja Meet, aamuryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 8,01    Vårtermin: 1.2.2022 - 15.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 28.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 3401019V Uusi kurssi!

  Etäkokousohjelmat - Teams, Zoom ja Meet, iltaryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 8,01    Vårtermin: 1.2.2022 - 15.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 28.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 3401020V Uusi kurssi!

  Canvaa yksin ja yhdessä, aamuryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 8,01    Vårtermin: 3.2.2022 - 17.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 28.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 3401021V Uusi kurssi!

  Canvaa yksin ja yhdessä, iltaryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 8,01    Vårtermin: 3.2.2022 - 17.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 28.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 3401022V Uusi kurssi!

  Kotisivujen suunnittelu ja rakentaminen, aamuryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 10,68    Vårtermin: 21.2.2022 - 21.3.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 14.2.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 3401023V Uusi kurssi!

  Kotisivujen suunnittelu ja rakentaminen, iltaryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 10,68    Vårtermin: 21.2.2022 - 21.3.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 14.2.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 3401024V Uusi kurssi!

  Digikuvien ja -videoiden käsittely, tallentaminen pilveen ja julkaiseminen netissä, aamuryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 10,68    Vårtermin: 24.2.2022 - 24.3.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 18.2.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 3401025V Uusi kurssi!

  Digikuvien ja -videoiden käsittely, tallentaminen pilveen ja julkaiseminen netissä, iltaryhmä

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Annika Lompolo
  Plats: Verkkokoulutus
  Lektioner : 10,68    Vårtermin: 24.2.2022 - 24.3.2022
  Anmälningstiden börjar: 22.6.2020 9.00
  Anmälningstiden slutar: 18.2.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 6101102K

  SPR Ensiapukurssi EA 1® Kittilä kevät

  Kursavgift: 83,00 €
  Lärare: Marja-Leena Ilvesluoto
  Plats: Kittilä, REDU 2. krs. lk 201, Valtatie 82, 99100 Kittilä
  Lektioner : 16,00    Vårtermin: 8.2.2022 - 17.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 1.2.2022 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 3 Lediga platser: 7
 • 6101104K

  SPR Ensiapukurssi EA 2® Kittilä kevät

  Kursavgift: 42,00 €
  Lärare: Marja-Leena Ilvesluoto
  Plats: Kittilä, REDU 2. krs. lk 201, Valtatie 82, 99100 Kittilä
  Lektioner : 8,00    Vårtermin: 23.2.2022 - 24.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 8.12.2021 0.00
  Anmälningstiden slutar: 16.2.2022 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 2 Lediga platser: 8
 • 8301008E Kurssin aikataulu poikkeaa oppaassa ilmoitetusta

  Jooga

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Edit Heiskanen
  Plats: Hetan koulukeskus, liikuntahalli, Puistomäentie 2, 99400 ENONTEKIÖ
  Lektioner : 13,30    Hösttermin: 3.9.2021 - 3.12.2021
  Lektioner : 15,96    Vårtermin: 21.1.2022 - 22.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 23.8.2021 0.00
  Antal platser: 20 Anmälda: 19 Lediga platser: 1
 • 83010129S

  Kehonhuolto ja jooga Kersilö kevät

  Kursavgift: 43,00 €
  Lärare: Janni Kotilainen
  Plats: Kersilö, Luppovillan tilat, Jussinvaarantie 13, 99660 KERSILÖ
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 25.1.2022 - 19.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 5 Lediga platser: 7
 • 8301018K

  Kuntonyrkkeily kevät

  Kursavgift: 63,00 €
  Lärare: Mikko Salla
  Plats: Alakoulun sali, Valtatie 7 A, 99100 Kittilä
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 18.1.2022 - 12.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 15 Anmälda: 6 Lediga platser: 9
 • 8301027S Uusi kurssi!

  Nuorten jooga 10-15 v kevät

  Kursavgift: 36,00 €
  Lärare: Janni Kotilainen
  Plats: Kitisenranta 2. krs, Tanssistudio, Vasantie 11, 99600 SODANKYLÄ
  Lektioner : 20,04    Vårtermin: 25.1.2022 - 19.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 8 Lediga platser: 4
 • 8301045K

  Kuntojumppa Kelontekemä kevät

  Kursavgift: 35,00 €
  Lärare: Virpi Elina Rantatalo
  Plats: Kelontekemä, työväentalo, Tervaniementie 2, 99290 Kelontekemä
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 20.1.2022 - 21.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 5 Lediga platser: 5
 • 83010631S Uusi kurssi!

  Lasten liikunta Sattanen kevät

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Riina Kuukasjärvi
  Plats: Sattanen, Kylätalo, Kestikievarinpolku 19, 99650 SATTANEN
  Lektioner : 12,00    Vårtermin: 30.1.2022 - 24.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 9.00
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 5 Lediga platser: 7
 • 8301072K

  Laskettelukoulu 7-12 v. kevät

  Kursavgift: 71,00 €
  Lärare: Pertti Vanninen
  Plats: Sirkka, Levin Southpoint, Tievantie 2, 99130 LEVI
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 19.1.2022 - 13.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 10.8.2021 12.30
  Anmälningstiden slutar: 10.1.2022 0.00
  Antal platser: 20 Anmälda: 7 Lediga platser: 13
 • 8301088K

  Jumppaa ja venyttelyä Raattama

  Kursavgift: 32,00 €
  Lärare: Kati Autto
  Plats: Raattama, koulu, Ounasjoentie 5463, 99340 Raattama
  Lektioner : 22,00    Vårtermin: 25.1.2022 - 12.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2022 9.00
  Anmälningstiden slutar: 18.1.2022 0.00
  Antal platser: 5 Anmälda: 5 På reservplats: 0