null

Saarijärven kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 • Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar.

 • Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 • Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar.

 • Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 • Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 • Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

Aktuellt

 • 110300

  KUVATAIDEKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 2021-2022, jatkavat oppilaat. Huom. saat ensin varasijan

  Kursavgift: 195,00 €
  Lärare: Nimeä ei löytynyt Tuntiopettaja
  Plats: Säästölä, Ilolantie 6, 43100 Saarijärvi
  Hösttermin: 13.9.2021 - 28.11.2021
  Vårtermin: 10.1.2022 - 24.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 25.5.2021 0.00
  Anmälningstiden slutar: 20.8.2021 0.00
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 2
 • 110310

  KUVATAIDEKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 2021-2022, huom. uudet oppilaat ilmoittautuvat ensin varasijalle

  Kursavgift: 195,00 €
  Lärare: Nimeä ei löytynyt Tuntiopettaja
  Plats: Säästölä, Ilolantie 6, 43100 Saarijärvi
  Hösttermin: 13.9.2021 - 28.11.2021
  Vårtermin: 10.1.2022 - 24.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 25.5.2021 0.00
  Anmälningstiden slutar: 20.8.2021 0.00
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • 110600

  Kesässä kohdattua, varjoista tavoitettua -terapeuttisen kirjoittamisen kurssi, kesä 2021

  Kursavgift: 45,00 €
  Lärare: Jarna Pihlajamäki
  Plats: Kunnantupa, Paavontie 4, 43100 Saarijärvi
  Hösttermin: 9.8.2021 - 18.8.2021
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2021 0.00
  Anmälningstiden slutar: 2.8.2021 0.00
  Antal platser: 9 Anmälda: 9 På reservplats: 0