null

Salon kansalaisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

LUE ILMOITTAUTUMISEEN LIITTYVÄT OHJEET JA EHDOT TARKASTI 

 
Mieti tarkkaan, mihin ilmoittautumisellasi suostut. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. 

Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä.  

Ilmoittautumisajan jälkeen kurssille voi ilmoittautua Internetin kautta ympäri vuorokauden sekä puhelimitse toimistoon sen aukioloaikoina. 

Kirjoita henkilötiedot huolellisesti. Ilmoittautuessasi tarvitset opiskelijan tarkat henkilötiedot, muun muassa henkilötunnuksen. Ilmoittaudu aina opiskelijan nimellä. Ilmoittaessasi alaikäistä (alle 18 v) lasta kurssille täytä myös oikealla puolella olevat huoltajan yhteystiedot. Jos kurssimaksun maksaa työnantaja, yhdistys tms. organisaatio, kirjoita sen yhteystiedot oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Lue ilmoittautumisohjeet, hyväksy ehdot ja klikkaa lopuksi LÄHETÄ ILMOITTAUTUMINEN. Ohjelma voi huomauttaa puutteista tai virheistä tiedoissa. Tee korjaukset ja klikkaa em. painiketta uudelleen. 

Kansalaisopistossa on käytössä verkkomaksaminen, tutustu alempana mainittuihin maksuvaihtoehtoihin! 

 

Kansalaisopiston toiminta ja opiskeluoikeus 

Kansalaisopiston toiminta-alueena on Salon kaupunki. Kansalaisopiston opinnot on tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta.Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä.Taiteen perusopetuksesta (TPO) säädetty laki määrittää kuvataidekoulun, käsityökoulun, teatterikoulun ja sirkuskoulun toimintaa.   Maahanmuuttajakoulutukset perustuvat perusopetuslakiin ja -asetukseen ja lakiin kotoutumisen edistämisestä. Opiston toimintaa ohjaa vapaa-ajanlautakunta. 

Opisto on aikuisoppilaitos, mutta osa opinnoista on suunnattu myös alle15-vuotiaille. Tietyt kurssit on tarkoitettu vain ikääntyville, työttömille, maahanmuuttajille, lapsille tai jollekin muulle kohderyhmälle. Lisätietoa saat kurssikuvauksista tai soittamalla toimistoon. 

 

Kursseille ilmoittautuminen 

Opiskelupaikka kurssille varataan ilmoittautumalla joko internetissä tai puhelimitse. Jokaiselle kurssille on määrätty ajankohta, josta lähtien sille voi ilmoittautua. lmoittautumisohjeet on annettu joko kurssitiedoissa tai yhdistetysti sen aineotsikon alapuolella, johon kurssi kuuluu. Ilmoittautumista ei voi tehdä tulemalla toimistoon ilmoittautumisaikana, sähköposti-, teksti- tai puhelinvastaajaviestillä. 

Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille voi osallistua ainoastaan siinä tapauksessa, että on ilmoittautunut ja saanut paikan. Ilmoittautuminen ei ole mahdollista,  jos sinulla on erääntyneitä kurssimaksuja. Alle 18-vuotiaan ilmoittautuessa tarvitsemme aina huoltajan tiedot laskutusta varten. Jos laskun maksaa joku muu, kuin kurssilainen itse, on laskutustiedot mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kursseille voi ilmoittautua myös annetun ilmoittautumisajan jälkeen joko netissä tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina, puh. 02 778 4561 tai 02 778 4570. Suosituimpien kurssien paikat täyttyvät hetkessä! Jos kurssi on jo käynnistynyt, kysy toimistosta onko siihen mahdollista päästä vielä mukaan. 

 

Kurssimaksut 

Tässä oppaassa ja nettisivuilla mainitaan jokaisen kurssin kohdalla sen maksu. Hinta määräytyy vapaa-ajan lautakunnan 13.12.2018 §98 hyväksymän hinnaston mukaisesti. Hinta sisältää perusmaksun (20 tai 35 euroa) sekä opetustuntien määrästä muodostuvan maksun (0,65-6 euroa/tunti). Kurssikohtainen perusmaksu määräytyy sen mukaan, onko kurssin toteutus vaatinut suunnittelun, järjestelyjen tai hankintojen kautta ylimääräisiä työtunteja tai muita kuluja. Opetustuntikohtainen hinta on joko tavallisen kurssin, tietojenkäsittelyn tai yksilöopetuksen mukainen. Kurssikuvauksessa ilmoitetaan erikseen mahdollisesta materiaalimaksusta, joka on sisällytetty hintaan. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muun opiskelussa tarvittavan materiaalin, ellei kurssitiedoissa toisin mainita. Jos tulet keväällä mukaan syksyllä alkaneelle kurssille, hinta määräytyy perusmaksun ja kevään tuntimäärän perusteella. 

 

Laskutus 

Kansalaisopistossa on käytössä verkkomaksaminen. Täytä ensin ilmoittautumistiedot verkossa. Maksamiseen sinulla on käytössä vaihtoehtoisia tapoja. 

- Siirry maksamaan -painikkeella pääset maksamaan kurssin heti ilmoittautuessasi. 

- Mikäli et maksa kurssia netti-ilmoittautumisen yhteydessä, tulet saamaan ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen sähköpostiisi verkkomaksulinkin. Tämä linkki ei ole lasku, vaan mahdollisuus maksaa kurssimaksu verkossa linkin voimassaolon ajan. 

- Jos et ole maksanut kurssimaksua linkin voimassaolon aikana verkossa, sinulle lähetetään paperilasku lukukauden aikana. 

Maksettu kurssimaksu palautetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että kurssi peruuntuu. Palautusta varten kysymme tilinumerotietosi. Poikkeusoloista johtuvista mahdollisista maksuhyvityksistä päättää vapaa-ajanlautakunta. Mahdollinen hyvitys kohdistuu toteutumatta jääneisiin opetustunteihin. Maksuhyvityksessä ei palauteta perusmaksua, koska siihen kohdistuvat kustannukset ovat syntyneet joka tapauksessa. 

Kurssimaksun maksaminen ePassilla on mahdollista vain netti-ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu ensin kurssille ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen klikkaa ePassi-logoa (logo löytyy Siirry maksamaan –painikkeen alapuolelta) ja kirjaudu sisään omilla tunnuksilla ja toimi ohjeiden mukaisesti. 

 

Kurssin aloituskoko ja peruminen 

Kurssi käynnistyy, jos sille on määräaikaan mennessä ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia. Kurssin käynnistyminen ratkaistaan viimeistään muutamaa  päivää ennen kurssin alkamista. 

Kurssin aloituskoko on Salon keskusta-alueella pääsääntöisesti 10 osallistujaa. Keskustan ulkopuolella se on pääsääntöisesti 8 osallistujaa. Liikuntakurssien ja luentojen osalta ryhmäkoot määritellään kurssikohtaisesti. Opisto ilmoittaa kurssin peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Kurssin tapaamiskerran peruminen 

Opettajan ollessa estynyt pyritään tapaamiskerralle järjestämään toinen opettaja. Jos tämä ei onnistu, järjestetään korvaava tapaaminen kurssin viimeisen tapaamiskerran jälkeen vastaavaan aikaan. Opisto ilmoittaa kurssitapaamisen peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Todistukset 

Opiskelija voi pyytää toimistosta todistuksen opiskelustaan. Opiskelutodistuksesta peritään 10 euron maksu. 

 

Opintoneuvonta 

Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöltä. 

 

Vakuutusturva 

Opiskelijat on vakuutettu opistossa sattuvan tapaturman varalta. 

 

Tietosuoja 

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen  laskutusta varten. Tiedot koulutustaustasta ja pääasiallisesta toiminnasta kysytään Tilastokeskusta varten. 

Kansalaisopiston tietosuojaseloste löytyy kaupungin nettisivuilta www.salo.fi etusivun alalaidasta. 

 

Kurssipaikan peruminen 

Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä eikä peruutusta voi tehdä opettajalle! 

Ilmoittautuminen kurssille pitää perua viimeistään viikkoa ennen kurssin aloituspäivää, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. 

Voit peruuttaa kurssipaikkasi netissä ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi tunnuksella tai sähköpostilla osoitteeseen birgitta.jalonen@salo.fi tai soittamalla opiston toimistoon 02 7784561 tai 02 7784570. 

Kurssimaksu tulee maksaa aina, mikäli peruutusta ei ole tehty edellä olevien ohjeiden mukaisesti, peruutus tehdään kurssitiedoissa mainitun ajankohdan jälkeen tai peruutus on kokonaan jätetty tekemättä. 

Kaikki maksamattomat laskut menevät Sarastia Kuntaperintä Oy:lle perintään. 

 

Salon kansalaisopisto pidättää oikeuden muutoksiin. Ajantasainen tieto löytyy opiston nettisivuilta osoitteesta www.salo.fi/kansalaisopisto.