null

Salon kansalaisopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

LUE ILMOITTAUTUMISEEN LIITTYVÄT OHJEET JA EHDOT TARKASTI 

 
Mieti tarkkaan, mihin ilmoittautumisellasi suostut. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. 

Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä.  

Ilmoittautumisajan  jälkeen kurssille voi ilmoittautua Internetin kautta ympäri vuorokauden  sekä puhelimitse toimistoon sen aukioloaikoina. 

Kirjoita  henkilötiedot huolellisesti. Ilmoittautuessasi tarvitset opiskelijan  tarkat henkilötiedot, muun muassa henkilötunnuksen. Ilmoittaudu aina  opiskelijan nimellä. Ilmoittaessasi alaikäistä (alle 18 v) lasta  kurssille täytä myös oikealla puolella olevat huoltajan yhteystiedot.  Jos kurssimaksun maksaa työnantaja, yhdistys tms. organisaatio, kirjoita  sen yhteystiedot oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Lue  ilmoittautumisohjeet, hyväksy ehdot ja klikkaa lopuksi LÄHETÄ  ILMOITTAUTUMINEN. Ohjelma voi huomauttaa puutteista tai virheistä tiedoissa. Tee korjaukset ja klikkaa em. painiketta uudelleen. 

Kansalaisopistossa on käytössä verkkomaksaminen, tutustu alempana mainittuihin maksuvaihtoehtoihin! 

 

Kansalaisopiston toiminta ja opiskeluoikeus 

Kansalaisopiston  toiminta-alueena on Salon kaupunki. Kansalaisopiston opinnot on  tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja pohjakoulutuksesta  riippumatta.Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä.Taiteen  perusopetuksesta (TPO) säädetty laki määrittää kuvataidekoulun,  käsityökoulun, teatterikoulun ja sirkuskoulun toimintaa.    Maahanmuuttajakoulutukset perustuvat perusopetuslakiin ja -asetukseen ja  lakiin kotoutumisen edistämisestä. Opiston toimintaa ohjaa  vapaa-ajanlautakunta. 

Opisto  on aikuisoppilaitos, mutta osa opinnoista on suunnattu myös  alle15-vuotiaille. Tietyt kurssit on tarkoitettu vain ikääntyville,  työttömille, maahanmuuttajille, lapsille tai jollekin muulle  kohderyhmälle. Lisätietoa saat kurssikuvauksista tai soittamalla  toimistoon. 

 

Kursseille ilmoittautuminen 

Opiskelupaikka  kurssille varataan ilmoittautumalla joko internetissä tai puhelimitse.  Jokaiselle kurssille on määrätty ajankohta, josta lähtien sille voi  ilmoittautua. lmoittautumisohjeet on annettu joko kurssitiedoissa tai  yhdistetysti sen aineotsikon alapuolella, johon kurssi kuuluu.  Ilmoittautumista ei voi tehdä tulemalla toimistoon ilmoittautumisaikana,  sähköposti-, teksti- tai puhelinvastaajaviestillä. 

Ilmoittautuminen  on sitova. Kurssille voi osallistua ainoastaan siinä tapauksessa, että  on ilmoittautunut ja saanut paikan. Ilmoittautuminen ei ole mahdollista,   jos sinulla on erääntyneitä kurssimaksuja. Alle  18-vuotiaan ilmoittautuessa tarvitsemme aina huoltajan tiedot  laskutusta varten. Jos laskun maksaa joku muu, kuin kurssilainen itse,  on laskutustiedot mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kursseille  voi ilmoittautua myös annetun ilmoittautumisajan jälkeen joko netissä  tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina, puh. 02 778 4561 tai 02 778  4570. Suosituimpien kurssien paikat täyttyvät hetkessä! Jos kurssi on jo  käynnistynyt, kysy toimistosta onko siihen mahdollista päästä vielä  mukaan. 

 

Kurssimaksut 

Tässä  oppaassa ja nettisivuilla mainitaan jokaisen kurssin kohdalla sen  maksu. Hinta määräytyy vapaa-ajan lautakunnan 13.12.2018 §98 hyväksymän  hinnaston mukaisesti. Hinta sisältää perusmaksun (20 tai 35 euroa) sekä  opetustuntien määrästä muodostuvan maksun (0,65-6 euroa/tunti).  Kurssikohtainen perusmaksu määräytyy sen mukaan, onko kurssin toteutus  vaatinut suunnittelun, järjestelyjen tai hankintojen kautta ylimääräisiä  työtunteja tai muita kuluja. Opetustuntikohtainen hinta on joko  tavallisen kurssin, tietojenkäsittelyn tai yksilöopetuksen mukainen.  Kurssikuvauksessa ilmoitetaan erikseen mahdollisesta materiaalimaksusta,  joka on sisällytetty hintaan. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja  muun opiskelussa tarvittavan materiaalin, ellei kurssitiedoissa toisin  mainita. Jos tulet keväällä mukaan syksyllä alkaneelle kurssille, hinta  määräytyy perusmaksun ja kevään tuntimäärän perusteella. 

 

Laskutus 

Kansalaisopistossa  on käytössä verkkomaksaminen. Täytä ensin ilmoittautumistiedot  verkossa. Maksamiseen sinulla on käytössä vaihtoehtoisia tapoja. 

Siirry maksamaan -painikkeella pääset maksamaan kurssin heti ilmoittautuessasi. 

- Mikäli et maksa kurssia netti-ilmoittautumisen yhteydessä, tulet saamaan ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen sähköpostiisi verkkomaksulinkin. Tämä linkki ei ole lasku, vaan mahdollisuus maksaa kurssimaksu verkossa linkin voimassaolon ajan. 

- Jos et ole maksanut kurssimaksua linkin voimassaolon aikana verkossa, sinulle lähetetään paperilasku lukukauden aikana. 

Maksettu  kurssimaksu palautetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että kurssi  peruuntuu. Palautusta varten kysymme tilinumerotietosi. Poikkeusoloista  johtuvista mahdollisista maksuhyvityksistä päättää vapaa-ajanlautakunta.  Mahdollinen hyvitys kohdistuu toteutumatta jääneisiin opetustunteihin.  Maksuhyvityksessä ei palauteta perusmaksua, koska siihen kohdistuvat  kustannukset ovat syntyneet joka tapauksessa. 

Kurssimaksun  maksaminen ePassilla on mahdollista vain netti-ilmoittautumisen  yhteydessä. Ilmoittaudu ensin kurssille ohjeiden mukaisesti. Tämän  jälkeen klikkaa ePassi-logoa (logo löytyy Siirry maksamaan –painikkeen  alapuolelta) ja kirjaudu sisään omilla tunnuksilla ja toimi ohjeiden  mukaisesti. 

 

Kurssin aloituskoko ja peruminen 

Kurssi  käynnistyy, jos sille on määräaikaan mennessä ilmoittautunut tarpeeksi  osallistujia. Kurssin käynnistyminen ratkaistaan viimeistään muutamaa   päivää ennen kurssin alkamista. 

Kurssin  aloituskoko on Salon keskusta-alueella pääsääntöisesti 10 osallistujaa.  Keskustan ulkopuolella se on pääsääntöisesti 8 osallistujaa.  Liikuntakurssien ja luentojen osalta ryhmäkoot määritellään  kurssikohtaisesti. Opisto ilmoittaa kurssin peruuntumisesta  tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen  yhteydessä. 

 

Kurssin tapaamiskerran peruminen 

Opettajan  ollessa estynyt pyritään tapaamiskerralle järjestämään toinen opettaja.  Jos tämä ei onnistu, järjestetään korvaava tapaaminen kurssin viimeisen  tapaamiskerran jälkeen vastaavaan aikaan. Opisto ilmoittaa  kurssitapaamisen peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka  olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Todistukset 

Opiskelija voi pyytää toimistosta todistuksen opiskelustaan. Opiskelutodistuksesta peritään 10 euron maksu. 

 

Opintoneuvonta 

Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöltä. 

 

Vakuutusturva 

Opiskelijat on vakuutettu opistossa sattuvan tapaturman varalta. 

 

Tietosuoja 

Ilmoittautumisen  yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille.  Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen   laskutusta varten. Tiedot koulutustaustasta ja pääasiallisesta  toiminnasta kysytään Tilastokeskusta varten. 

Kansalaisopiston tietosuojaseloste löytyy kaupungin nettisivuilta www.salo.fi etusivun alalaidasta. 

 

Kurssipaikan peruminen 

Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä eikä peruutusta voi tehdä opettajalle! 

Ilmoittautuminen kurssille pitää perua viimeistään viikkoa ennen kurssin aloituspäivää, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. 

Voit peruuttaa kurssipaikkasi netissä ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi tunnuksella tai sähköpostilla osoitteeseen birgitta.jalonen@salo.fi tai soittamalla opiston toimistoon 02 7784561 tai 02 7784570. 

Kurssimaksu  tulee maksaa aina, mikäli peruutusta ei ole tehty edellä olevien  ohjeiden mukaisesti, peruutus tehdään kurssitiedoissa mainitun  ajankohdan jälkeen tai peruutus on kokonaan jätetty tekemättä. 

Kaikki maksamattomat laskut menevät Sarastia Kuntaperintä Oy:lle perintään. 

 

Salon kansalaisopisto pidättää oikeuden muutoksiin. Ajantasainen tieto löytyy opiston nettisivuilta osoitteesta www.salo.fi/kansalaisopisto.