null

Sastamalan Opisto

Kielet Haku
På svenska In English

3203021 Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op

Aikuisten ryhmäopetus sisätiloissa alkaa lähiopetuksena 28.2.2022. Mikäli on mahdollista aloittaa aikaisemmin tai opetus alkaa poikkeusjärjestelyin, siitä tiedotetaan kaikille ilmoittautuneille henkilökohtaisesti.
Tämä kurssi on päättynyt

Haluaisitko oppia lisää havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin taustalla olevista hermostollisista prosesseista? Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet on Psykologian perusopintojen opintojakso, jolla opitaan hahmottamaan näiden kahden osa-alueen välisiä yhteyksiä, kuten esimerkiksi miten kognitiiviset perusprosessit (havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti) toimivat ja mikä on niiden hermostollinen perusta. Kurssi opastaa myös kriittiseen ajatteluun aivotutkimuksesta ja sen menetelmistä.

Opintojakso jakautuu neuropsykologian ja kognitiivisen psykologian osa-alueisiin. Neuropsykologian pääteemoja ovat hermosolujen rakenne ja toiminta, hermoston rakenne, hermoston toiminnan mittaus, hermoston kehitys ja muotoutuvuus sekä aistijärjestelmien, tarkkaavaisuuden ja muistin hermostolliset mekanismit. Kognitiivisen psykologian osuudessa tutustutaan kognitiivisen psykologian peruskäsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiivisiin mekanismeihin sekä tehokkaisiin oppimismenetelmiin.

Opintojakson ohjelma

Aloitetaan neuropsykologian osuus yhteisellä orientaatiolla Aittalahden opistotalolla   opintojen aloitusorientaatiolla, jonka pitää Mikko Ylinen Turun avoimesta yliopistosta Zoomin välityksellä. Käydään läpi neuropsykologian osuuden suoritustavat, sisältöjä ja perehdytään moodlen materiaaleihin ja oppimistehtävään. Orientaation jälkeen tehdään alustavaa suunnitelmaa oppimistehtävän työstämisestä ja sovitaan mahdollisesta pari- tai pienryhmätyöskentelystä. Opintoryhmällä on mahdollisuus kokoontua 5.10. opistolle itseohjautuvaan opintopiiriinä, jolloin aiheena on oppimistehtävän tilannekatsaukset ja jatkosuunnitelmat tehtävän työstämiseen: Keskustelua ja jakamista opintojen etenemisestä, haasteista ja niihin vastaamisesta ja etenemissuunnitelmasta. Tehtävä palautetaan 22.10.2021 mennessä. 

Kognitiivisen psykologian osuuteen kuuluu tuutorin ohjaamat neljä kokoontumista, joissa käsitellään kognitiivisen psykologian osioon liittyviä oppimateriaaleja. Tämä jakso suoritetaan tenttimällä opistolla. Tentissä on 4 essee –kysymystä, joista kolmeen vastataan. Vaikka englanninkielistä materiaalia on suht. mukavasti, vaaditaan tentissä termien ja teorioiden/selitysmallien hallintaa. 

Kokoontumispäivämäärät: 

Orientaatio opintoihin ja neuropsykologia 14.9. klo 17-19.  ja 5.10. (opintoryhmän itseohjautuva tapaaminen opistolla). 

Kognitiivisen psykologian kokoontumiset: 26.10,, 9.11., 23.11., 7.12.

Suoritustapa: Sekä neuropsykologian että kognitiivisen psykologian osiot on suoritettava hyväksytysti ja opintojakson arvosana on kahden osasuorituksen keskiarvo. 

Neuropsykologian oppimistehtävä palautetaan 22.10.2021 mennessä moodleen.

Kognitiivisen psykologian tentti (opistolla klo 17-20) on mahdollista tenttiä 11.1.2022 tai 1.2.2022.

Maksut: Sastamalan Opisto 96 €, Turun avoin yliopisto perii rekisteröitymismaksuna 50 €, yhteensä 146 €.

Lisätietoja sisältöihin ja suorituksiin liittyen Turun yliopiston sivuilla: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PSYK3394/2675

Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opiston ryhmään ja vasta kun opintojakson aloitus varmistuu, sen jälkeen Turun avoimeen yliopistoon.

Lisätietoa Turun avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta:

 https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut

Lisätietoja: heidi@sastamalanopisto.fi, 040 6750 198.Opettaja: Kasper Kouvo

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Aittalahden opistotalo, Järvikammari, Onkiniemenkatu 1, 38200 SASTAMALA

Päivä ja kello: Ti: 17.00 - 19.15

Syyslukukausi: 14.9.2021 - 31.12.2021 (18 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2022 - 1.2.2022 (8 oppituntia)

Kurssimaksu: 96,00 €

Opintopisteet: 25.00

Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2021 12.30

Ilmoittaudu viimeistään: 7.9.2021 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit