null

Sastamalan Opisto

Kielet Haku
På svenska In English

11061A01K Draaman kirjoittaminen II, 5 op, Luovan kirjoittamisen aineopinnot

Kurssipaikka muuttunut!
Aktiivimaksu ei voimassa.

Draaman kirjoittaminen II opintojaksolla kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan tekstejä käytännössä ja laajennetaan käsitystä draaman monimuotoisuudesta ja tutustutaan draamakirjoittamisen tekniikoihin. Opintojakso sisältää 24 tuntia lähiopetusta, joka sisältää luentoja ja harjoituksia. Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäistä työskentelyä, kirjoittamista, tekstianalyysejä sekä vertaisarviointia. Lähiopetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.
Lähiopetus 18.3.-19.3.2023 klo 10-15.30 ( la-su) ja keskiviikkoisin 29.3., 5.4. ja 12.4. klo 17.15 - 20.30.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa ja on osa Luovan kirjoittamisen aineopintokokonaisuutta. Opinnot voidaan hyväksilukea soveltuvin osin osaksi yliopistotutkintoa. Maksut: Sastamalan Opiston perimä maksu on 80 € , lisäksi Turun yliopisto veloittaa rekisteröitymismaksun 20 € rekisteröitymisen yhteydessä. Maksut yhteensä 100 €. Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opiston ryhmään ja kun ryhmän toteutuminen varmistuu, vasta sen jälkeen Turun avoimeen yliopistoon. Lisätietoa Turun avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta: Kysy tarvittaessa lisätietoja Heidiltä heidi.kaartokallio@sastamalanopisto.fi, 040 6750198.

Tarkemmat tiedot sisällöistä, tavoitteista ja suoritustavasta:

Ilmoittautumis- ja maksuohjeet Turun avoimeen yliopistoon

https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut

Suora linkki Turun avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen:

Kysy tarvittaessa lisätietoja Heidiltä heidi.kaartokallio@sastamalanopisto.fi, 040 675 0198.


Opintojakson yksityiskohtaisempia tietoja:

Osaamistavoitteet

Kurssin kuluessa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssin kuluessa luetaan teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset, pienoisnäytelmä sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, lukeminen ja lukupäiväkirjat, ekskursiot.

Oppimateriaalit

Opettaja antaa kurssin alussa tiedoksi kurssilla luettavat teokset / näytelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit

Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Yksityiskohtaisemmin arvioinnin perusteista luovan kirjoittamisen kursseissa voi lukea intrasta sivulta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/luovakirjoittaminen/Sivut/arviointiperusteet.aspx
Opettaja: Sami Parkkinen

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 18, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Toimipaikka avoin
Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: Ke: 17.15 - 20.30 La: 10.00 - 15.30 Su: 10.00 - 15.30

Kevätlukukausi: 18.3.2023 - 12.4.2023 (24 oppituntia)

Kurssimaksu: 80,00 €

Opintopisteet: 5.00

Ilmoittautuminen alkaa: 3.1.2023 12.30

Ilmoittaudu viimeistään: 10.3.2023 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu