Seinäjoen kansalaisopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

00441 Suomalainen eroseminaari ®

Suomalainen eroseminaari ® www.suomalaineneroseminaari.fi on vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia koulutetun ohjaajan johdolla. Se pohjautuu amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilanteeseen. Ohjaaja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin ennen seminaarin alkua. Ks. lisätiedot netistä.

Suomalainen eroseminaari ®  on vakiintunut eroauttamisen muoto.

Se on koulutetun vetäjän ohjaama vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia. Menetelmä pohjautuu amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on sittemmin kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilanteeseen.

Ryhmässä käydään läpi eroon johtavat mekanismit, parisuhteiden rakenteet, käsitellään eroon liittyvää vihaa, surua, pelkoja sekä yksinäisyyttä. Samalla rakennetaan hyvää pohjaa tulevalle elämälle.

Kyseessä on opetuksellinen menetelmä; työmalli, joka perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen. Iltojen aikana eroprosessia puretaan niin keskustelujen, luentojen, pienryhmätyöskentelyn sekä monien toiminnallisten harjoitusten avulla. Menetelmä on Patentti ja rekisterihallituksen suojaama.

Koulutuksen saaneet ohjaajat voi tarkistaa LiberaMente Oy:lta. (mstolbow@liberamente.fi)

Jokaisessa eroryhmässä edetään Suomalaisen eroseminaari ®:n ohjelman mukaan.

Iltojen teemat (11 tapaamista, 3 h kerrallaan = 4 oppituntia ), rakenne ja järjestys sisältöineen noudattaa sovittua opetuksellista mallia, eikä tätä tule ohjaajan taholta muuttaa. 11. ilta käsittelee lasten asemaa erossa sekä eron jälkeistä vanhemmuutta. Myös lapsettomuus on tuona iltana huomioitu.

 

Ohjaajan ja osallistujien vastuu

Ohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja hän on toiminnassaan ensisijaisesti vastuussa niille ihmisille, joiden kanssa hän eroryhmässä työskentelee. Ohjaaja on myös sitoutunut noudattamaan Suomalaisen eroseminaari ®:n rakennetta.

Myös eroryhmäläiset sitoutuvat aloittaessaan ryhmässä vaitiolovelvollisuuteen. Vaitiolovelvollisuus koskee niin muiden ryhmäläisten henkilöllisyyttä kuin heidän jakamia asioita. Osanottajat allekirjoittavat vaitiolovelvollisuudesta luottamussopimuksen ryhmän aloittaessa.

 

Toimintatavat

Ryhmän työtapoja ovat keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, eroseminaarin ohjaajan luennot sekä toiminnalliset menetelmät.

Eroseminaarin ohjaaja pitää huolta, että jokainen ryhmäläinen saa tilaisuuden puhua ryhmässä. Kenenkään tarinaa ei arvoteta saati arvostella ja kukin osallistuja kertoo ryhmässä vain sen, minkä haluaa ryhmälle jakaa. 

Eroseminaarin ohjaaja opastaa ryhmäläisiä seminaarin päätyttyä tiedossaan oleviin jatkovertaistukimuotoihin, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Eroseminaarin ohjaaja pitää huolta tässä työssä kehittymisestään jatkokoulutuksin ja pitämällä yhteyttä muihin Suomalaisen eroseminaari ®:n ohjaajiin.

 

Intressiristiriidat

Ohjaaja välttää intressiristiriitoja. Parisuhteesta eroavia tai eronneita ei oteta samaan eroseminaariin muiden ryhmäläisten etujen säilymisen takia

Ohjaaja ei ota työstään muita henkilökohtaisia, ammatillisia tai rahallisia etuja lukuun ottamatta korvausta, joka on sovittu sopimuksessa. 

 

Suomalaisen eroseminaari ®:n määritelmä

Suomalainen eroseminaari ® pohjautuu amerikkalaisen Bruce Fisherin kehittämään menetelmään, jonka toimintaperiaatteet ilmenevät teoksesta Jälleenrakennus kun suhteesi päättyy. (B. Fisher).  Menetelmä perustuu oppimiseen ja on siten eräänlainen koulutusprosessi eronneille. Kyseessä on opetuksellinen menetelmä eron työstämiseen ja sen ohjelma on sekä kokonaisuutena että kunkin illan kohdalla tarkkaan määritelty.

Menetelmän Suomeen 1993 tuonut psykologi Kari Kiianmaa ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow ovat vuonna 2013 kehittäneet seminaarista ajanmukaistetun version nimenomaan suomalaisia eroperheitä ajatellen. Nämä eettiset ohjeet koskevat tuon uudistetun menetelmän koulutuksen käyneitä sekä tehtävään soveltuvia eroseminaarien ohjaajia ja eroseminaarien osallistujia.

Oppikirjoina käytetään aiemmin mainittua Bruce Fisherin kirjaa tai Marianna Stolbowin kirjaa Erosta eteenpäin - oppikirja on välttämätön kurssikirja ja sen hankkiminen on hyvä tehdä ennen seminaarin alkua kirjakaupasta tai osoitteesta http://suomalaineneroseminaari.fi/

Lisäksi seminaarin alussa ja lopussa kukin tekee eroon sopeutumista mittaavan FDAS -testin osoitteessa http://suomalaineneroseminaari.fi/testi

 

Fisherin eroon sopeutumista mittaava testi:


Oletko käsitellyt jo eroon liittyvän surun ja vihan vai eikö irrottautuminen vanhasta suhteesta muuten vain onnistu?

Kummitteleeko erosi uusissa parisuhteissa?

Fisher on kehittänyt FDAS-testin (Fisher Divorce Adjustment Scale), jotta voit mitata tämänhetkisen tilanteesi eli sen, miten olet sopeutunut eroosi. Testi on tieteellisesti kehitetty ja on osa Bruce Fisherin tohtorin väitöskirjaa. Itse asiassa se on ainoa testi maailmassa, jolla voidaan mitata sopeutumista eroon. Pistemäärä muodostuu eri väittämiin antamistasi vastauksista.

 

Luottamuksellisuus 

Testitulokset ja henkilötiedot ovat täysin luottamuksellisia, eikä niitä anneta kenenkään ulkopuolisen käyttöön edes tutkimustarkoituksessa.

 

Mitä testissä mitataan?

Testi koostuu kuudesta osa-alueesta, jotka on tieteellisen tutkimusprosessin avulla valittu kuvaamaan henkilön sopeutumista erotilanteeseen. Kokonaispistemäärä on tärkein mittari, joten siihen on kiinnitettävä eniten huomiota. Yleensä sopeutumista mittaava käyrä on heti eron jälkeen alhaalla, mutta alkaa vähitellen nousta. Ryhmään osallistuminen nopeuttaa sopeutumista oleellisesti. Jos jotkut testin osa-alueet ovat alhaalla, on sinun ehkä työstettävä juuri noita alueita.

Testin hinta on à 10 euroa.

Mikäli haluat uusia testin vaikkapa muutaman kuukauden päästä, voit ostaa uusia suorituskertoja samalle tunnukselle. Näet kaikkien suorituskertojen tulokset samalla sivulla ja pääset vertailemaan edistymistäsi. Muista tallentaa henkilökohtainen koodisi. Näin voit palata vanhoihin tietoihisi tarvittaessa uudelleen ja myös tulostaa testituloksen.


Kokoontumiskerrat: keskiviikkoisin 13.1.2021 20.1.2021 27.1.2021 3.2.2021 10.2.2021 17.2.2021 24.2.2021 vk 9 talviloma - ei kokoontumista 10.3.2021 17.3.2021 24.3.2021 31.3.2021

Teacher: Lea Salin, Suomalainen eroseminaari ® -ohjaaja

Number of places: Maximum number of course participants 13, There are available places on the course.

Name of course location: Kansalaiskampus, C113, luokka, 1. krs, Kalevankatu 33, 60100 Seinäjoki

Date and time: We: 17.30 - 20.45

Spring term: 13.1.2021 - 31.3.2021 (44 Lessons)

Price: 100,00 €

Registration begins: 17.8.2020 16:30

Registration ends: 10.1.2021 22:00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject