Seinäjoen kansalaisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

00441 SUOMALAINEN EROSEMINAARI ®

Tämä kurssi on peruttu
SUOMALAINEN EROSEMINAARI ® www.suomalaineneroseminaari.fi on vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia koulutetun ohjaajan johdolla. Se pohjautuu amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilanteeseen. Ohjaaja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin ennen seminaarin alkua. Ks. lisätiedot netistä.

SUOMALAINEN EROSEMINAARI on vakiintunut eroauttamisen muoto.

Se on koulutetun vetäjän johtama vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia. Menetelmä pohjautuu amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on sittemmin kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilanteeseen.

Ryhmässä käydään läpi eroon johtavat mekanismit, parisuhteiden rakenteet, käsitellään eroon liittyvää vihaa, surua, pelkoja sekä yksinäisyyttä. Samalla rakennetaan hyvää pohjaa tulevalle elämälle.

Kyseessä on opetuksellinen menetelmä; työmalli, joka perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen. Iltojen aikana eroprosessia puretaan niin keskustelujen, luentojen, pienryhmätyöskentelyn sekä monien toiminnallisten harjoitusten avulla. Menetelmä on Patentti ja rekisterihallituksen suojaama.

Koulutuksen saaneet ohjaajat voi tarkistaa LiberaMente Oy:lta. (mstolbow@liberamente.fi)

Jokaisessa eroryhmässä edetään suomalaisen eroseminaarin ohjelman mukaan.

Iltojen teemat (11 tapaamista, 3 h kerrallaan), rakenne ja järjestys sisältöineen noudattaa sovittua opetuksellista mallia eikä tätä tule vetäjän taholta muuttaa. 11. ilta käsittelee lasten asemaa erossa sekä eron jälkeistä vanhemmuutta. Myös lapsettomuus on tuona iltana huomioitu.

 

Vetäjän ja osallistujien vastuu

Vetäjää sitoo vaitiolovelvollisuus ja hän on toiminnassaan ensisijaisesti vastuussa niille ihmisille, joiden kanssa hän eroryhmässä työskentelee. Vetäjä on myös sitoutunut noudattamaan suomalaisen eroseminaarin rakennetta.

Myös eroryhmäläiset sitoutuvat aloittaessaan ryhmässä vaitiolovelvollisuuteen. Vaitiolovelvollisuus koskee niin muiden ryhmäläisten henkilöllisyyttä kuin heidän jakamia asioita. Osanottajat allekirjoittavat vaitiolovelvollisuudesta luottamussopimuksen ryhmän aloittaessa.

 

Toimintatavat

Ryhmän työtapoja ovat keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, eroseminaarin vetäjän/vetäjien luennot sekä toiminnalliset menetelmät.

Eroseminaarin vetäjä pitää huolta, että jokainen ryhmäläinen saa tilaisuuden puhua ryhmässä. Kenenkään tarinaa ei arvoteta saati arvostella ja kukin osallistuja kertoo ryhmässä vain sen, minkä haluaa ryhmälle jakaa. 

Eroseminaarin vetäjä opastaa ryhmäläisiä seminaarin päätyttyä tiedossaan oleviin jatkovertaistukimuotoihin, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Eroseminaarin vetäjä pitää huolta tässä työssä kehittymisestään jatkokoulutuksin ja pitämällä yhteyttä muihin suomalaisen eroseminaarin vetäjiin.

 

Intressiristiriidat

Vetäjä välttää intressiristiriitoja. Parisuhteesta eroavia tai eronneita ei oteta samaan ryhmään muiden ryhmäläisten etujen säilymisen takia

Vetäjä ei ota työstään muita henkilökohtaisia, ammatillisia tai rahallisia etuja lukuun ottamatta korvausta, joka on sovittu sopimuksessa. 

 

Suomalaisen eroseminaarin määritelmä

Suomalainen eroseminaari pohjautuu amerikkalaisen Bruce Fisherin kehittämään menetelmään, jonka toimintaperiaatteet ilmenevät teoksesta Jälleenrakennus kun suhteesi päättyy. (B. Fisher).  Menetelmä perustuu oppimiseen ja on siten eräänlainen koulutusprosessi eronneille. Kyseessä on opetuksellinen menetelmä eron työstämiseen ja sen ohjelma on sekä kokonaisuutena että kunkin illan kohdalla tarkkaan määritelty.

Menetelmän Suomeen 1993 tuonut psykologi Kari Kiianmaa ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow ovat vuonna 2013 kehittäneet seminaarista ajanmukaistetun version nimenomaan suomalaisia eroperheitä ajatellen. Nämä eettiset ohjeet koskevat tuon uudistetun menetelmän koulutuksen käyneitä sekä tehtävään soveltuvia eroseminaarien ohjaajia ja eroseminaarien osallistujia.

Oppikirjoina käytetään aiemmin mainittua Bruce Fisherin kirjaa tai Marianna Stolbowin kirjaa Erosta eteenpäin - oppikirja on välttämätön kurssikirja ja sen hankkiminen on hyvä tehdä ennen seminaarin alkua kirjakaupasta tai osoitteesta http://suomalaineneroseminaari.fi/

Lisäksi seminaarin alussa ja lopussa kukin tekee eroon sopeutumista mittaavan testin osoitteessa http://suomalaineneroseminaari.fi/testi

 

Fisherin eroon sopeutumista mittaava testi:


Oletko käsitellyt jo eroon liittyvän surun ja vihan vai eikö irrottautuminen vanhasta suhteesta muuten vain onnistu?

Kummitteleeko erosi uusissa parisuhteissa?

Fisher on kehittänyt FDAS-testin (Fisher Divorce Adjustment Scale), jotta voit mitata tämänhetkisen tilanteesi eli sen, miten olet sopeutunut eroosi. Testi on tieteellisesti kehitetty ja on osa Bruce Fisherin tohtorin väitöskirjaa. Itse asiassa se on ainoa testi maailmassa, jolla voidaan mitata sopeutumista eroon. Pistemäärä muodostuu eri väittämiin antamistasi vastauksista.

 

Luottamuksellisuus

Testitulokset ja henkilötiedot ovat täysin luottamuksellisia, eikä niitä anneta kenenkään ulkopuolisen käyttöön edes tutkimustarkoituksessa.

 

Mitä testissä mitataan?

Testi koostuu kuudesta osa-alueesta, jotka on tieteellisen tutkimusprosessin avulla valittu kuvaamaan henkilön sopeutumista erotilanteeseen. Kokonaispistemäärä on tärkein mittari, joten siihen on kiinnitettävä eniten huomiota. Yleensä sopeutumista mittaava käyrä on heti eron jälkeen alhaalla, mutta alkaa vähitellen nousta. Ryhmään osallistuminen nopeuttaa sopeutumista oleellisesti. Jos jotkut testin osa-alueet ovat alhaalla, on sinun ehkä työstettävä juuri noita alueita.

Testin hinta on 10,- euroa.

Mikäli haluat uusia testin vaikkapa muutaman kuukauden päästä, voit ostaa uusia suorituskertoja samalle tunnukselle. Näet kaikkien suorituskertojen tulokset samalla sivulla ja pääset vertailemaan edistymistäsi. Muista tallentaa henkilökohtainen koodisi. Näin voit palata vanhoihin tietoihisi tarvittaessa uudelleen ja myös tulostaa testituloksen.

Opettaja: Lea Salin, Suomalainen eroseminaari ® -ohjaaja

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 14, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Luontotalo Käpälikkö

Päivä ja kello: Ke: 17.30 - 20.45

Syyslukukausi: 11.9.2019 - 27.11.2019

Kurssimaksu: 100,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 19.8.2019 16:30

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit