Seinäjoen kansalaisopisto

Kielet Haku

00441 SUOMALAINEN EROSEMINAARI ® HUOM! Siirretty keväälle

Huom! Alkamisaika muuttunut!
Siirretty keväälle! SUOMALAINEN EROSEMINAARI ® www.suomalaineneroseminaari.fi on vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia koulutetun ohjaajan johdolla. Se pohjautuu amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilanteeseen. Ohjaaja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin ennen seminaarin alkua. Ks. lisätiedot netistä. Lisätietoa kurssista

Ryhmässä käydään läpi eroon johtavat mekanismit, parisuhteiden rakenteet, käsitellään eroon liittyvää vihaa, surua, pelkoja sekä yksinäisyyttä. Samalla rakennetaan hyvää pohjaa tulevalle elämälle.

Uusitussa menetelmässä on varattu aikaa lapsen asemalle, lasten erityiskysymyksille erossa sekä uusperheproblematiikalle.

Kyseessä on opetuksellinen menetelmä; työmalli, joka perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen. Iltojen aikana eroprosessia puretaan niin keskustelujen, luentojen, pienryhmätyöskentelyn sekä monien toiminnallisten harjoitusten avulla. Menetelmä on Patentt-i ja rekisterihallituksen suojaama ja voit tarkistaa siihen koulutetut vetäjät sähköpostitse mstolbow@liberamente.fi.

Jokaisessa eroryhmässä edetään suomalaisen eroseminaarin ohjelman mukaan.

Iltojen teemat (11 tapaamista, 3 h kerrallaan), rakenne ja järjestys sisältöineen noudattaa sovittua opetuksellista mallia.

Ryhmän työtapoja ovat keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, eroseminaarin vetäjän/vetäjien luennot sekä toiminnalliset menetelmät.

Eroseminaarin vetäjä pitää huolta, että jokainen ryhmäläinen saa tilaisuuden puhua ryhmässä. Kenenkään tarinaa ei arvoteta saati arvostella ja kukin osallistuja kertoo ryhmässä vain sen, minkä haluaa ryhmälle jakaa. 

Suomalainen eroseminaari on vertaisryhmä, jossa osallistujat työskentelevät koulutetun eroseminaarin vetäjän avustamana. Eron työstäminen ryhmässä tarkoittaa eron eri vaiheisiin liittyvien tunteiden tunnistamista, kohtaamista ja purkamista.

Vetäjää sitoo vaitiolovelvollisuus ja hän on toiminnassaan ensisijaisesti vastuussa niille ihmisille, joiden kanssa hän eroryhmässä työskentelee. Vetäjä on myös sitoutunut noudattamaan suomalaisen eroseminaarin rakennetta.

Myös eroryhmäläiset sitoutuvat aloittaessaan ryhmässä vaitiolovelvollisuuteen. Vaitiolovelvollisuus koskee niin muiden ryhmäläisten henkilöllisyyttä kuin heidän jakamia asioita. Osanottajat allekirjoittavat vaitiolovelvollisuudesta luottamussopimuksen ryhmän aloittaessa.

Parisuhteesta eroavat tai eronneet eivät voi osallistua samaan ryhmään.

Suomalaisen eroseminaarin  oppikirjaksi käy sekä alkuperäinen Bruce Fishern Jälleenrekennus - kun suhteesi päättyy että Marianna Stolbown Erosta eteenpäin. Seminaariin kuuluu alussa ja lopussa B. Fishern eroon sopeutumista mittaava FDAS -testi, joka löytyy netistä osoitteesta http://suomalaineneroseminaari.fi/  

 


Ilmoittautuminen alkaa: 20.8.2018 16:30:00

Opettaja: Lea Salin, Suomalainen eroseminaari ® -ohjaaja

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 16, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Luontotalo Käpälikkö

Päivä ja kello: Ke: 17.30-20.45

Kevätlukukausi: 9.1.2019 - 27.3.2019 (44 oppituntia)

Kurssimaksu: 100,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit