null

Vaasan kansalaisopisto Alma / Vasa medborgarinstitut Alma

Kielet Haku
På svenska In English

0422102 Ruotsin intensiivinen kertaus (opintopistekurssi)

Tavoitteena toimiva peruskielitaito amk-ruotsin opintoihin

 Kurssi on vastaavanlainen kuin ammattikorkeakoulun ruotsin tukiopinnot,  ns. valmentava ruotsi  (3 op) ja se toteutetaan etäopetuksena verkossa. Kurssi  on tarkoitettu ammattikorkeakoulussa opiskeleville sekä ammattikorkeakouluopintoja tai muita korkeakouluopintoja suunnitteleville. Kurssiin sisältyy kontaktiopetustunnit Zoomisssa sekä itsenäistä työskentelyä erilaisten tehtävien muodossa. Kurssi auttaa suoriutumaan AMK-tutkintoon kuuluvasta pakollisesta ruotsin kielen opintojaksosta. 


Uutta meillä!

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus saada kurssin hyväksytysti suoritettuaan osaamisestaan suoritusmerkintä ja 3 opintopistettä Oma Opintopolku-palveluun. Ilmoita opettajalle kurssin alussa, mikäli haluat, että osaamisesi kurssilla arvioidaan.  Arviointi: hyväksytty/ hylätty . Saat suoritusmerkinnän linkin muodossa näkyviin ja käyttöösi Oma Opintoplku.fi- palvelussa.  Arviointimenetelmät: jatkuva arviointi, ryhmäkeskustelut  kurssin eri aihealueista kurssin kuluessa, tuntitehtävät sekä opiskelijan pitämä oppimispäiväkirja.

Tälle kurssille voi osallistua myös normaalina kansalaisopiston kurssina ilman suoritusmerkinnän tavoittelemista.

Edeltävä osaaminen:  Opiskelijan taitotaso on alempi kuin AMK:n pakollisella kurssilla tarvittava eurooppalaisen viitekehyksen taso B1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf). Kurssin suunnittelussa on tehty yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ruotsin opetuksen kanssa. Tarvitset tietokoneen, kameran, kuulokkeet sekä nettiyhteyden. Kurssimateriaali sisältyy kurssin hintaan. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua. 

Mikäli haluat hyödyntää kurssin osana ammattikorkeakouluopintojasi, varmista asia etukäteen kotikorkeakoulustasi.
Kurssimateriaali sisältyy kurssin hintaan.

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää pääajatukset puheesta ja teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja teemoja. Opiskelija selviytyy tavallisimmista arkitilanteista ja pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi ruotsiksi. Hän osaa kertoa itsestään ja pääasiat opinnoistaan/ työstään ruotsiksi. Opiskelija osaa perusrakenteet ja melko laajasti jokapäiväistä perussanastoa ja pystyy soveltamaan niitä tavallisimmissa arjen eri viestintätilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaista tietoa sisältävän tekstin.

Arviointikriteerit:

Käyttää keskeistä itseensä, harrastuksiinsa sekä opinnoistaan/ työstään kertomiseen liittyvää perussanastoa. Tuottaa suullisesti itsestä ja opinnoistaan ja työstään kertomiseen tarvittavia verbin ja substantiivin perusrakenteita kohtalaisesti. Ääntää ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa usein kohdekielestä ja lauserytmi on usein hidas ja katkonainen. Kirjoittaa ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaista tietoa sisältävän tekstin sekä vastata lyhyesti esim. sähköposteihin, kun aihe on tuttu. Hallitsee peruskieliopin keskeiset rakenteet. Lukee tekstejä, joissa käytetään jokapäiväiseen arkielämään tai työhön liittyvää kieltä ja jotka eivät vaadi aiheen syvempää tuntemusta.

Arviointimenetelmät: jatkuva näyttö, kotitehtävät, ryhmäkeskustelut,  palautetut kirjalliset ja suulliset etätehtävät sekä  sanastotestitOpettaja: Isokangas Sari

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Online

Päivä ja kello: Ti: 16.30 - 18.00 To: 16.30 - 18.00

Syyslukukausi: 29.9.2022 - 15.12.2022

Kurssimaksu: 60,00 €

Opintopisteet: 3.00

Ilmoittautuminen alkaa: 2.5.2022 18.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu