null

Vörå medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

111501 BILDKONST FÖR BARN, Vörå

Öppna dörrarna till konstens magiska värld. Vi tränar förmågan att se och berätta samt utvecklar det egna skapandet och den egna kreativiteten. Vi tecknar, målar,  bygger, och lär oss olika metoder att uttrycka konst. Vi söker motiv utomhus, använder naturmaterial i våra arbeten, gör keramikarbeten, prövar olika tryckmetoder. Undervisningen är målinriktad, fortskridande från nivå till nivå och riktar sig till barn och unga. Den regleras av lagen och förordningen om Grundläggande konstundervisning, de läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen utfärdat samt lokala läroplanen. Barn från 7 år och uppåt är välkomna att upptäcka sina förmågor och talanger. Materialkostnader ingår i kursavgiften. Ingen undervisning 5.12.Detta är en läsårskurs, du är automatiskt anmäld till höst och vår. Kursen faktureras i två rater, första fakturan efter kursstart på höstterminen och andra efter kursstart på vårterminen.


Vill du inte delta under vårterminen bör du avboka din plats i god tid innan kursstart.


Tämä on lukuvuosikurssi. Sinut on ilmoitettu automaattisesti sekä syys- että kevätlukukaudelle. Jos et halua osallistua kevätlukukaudelle, on sinun ilmoitettava siitä hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista. Laskutus kahdessa erässä.Lärare: Jeanette Rönnqvist-Aro

Undervisningsställe: MI-Verkstan
Undervisningsspråk: Svenska

Dag och klocktid: mån.: 17.30 - 19.00

Hösttermin: 5.9.2022 - 12.12.2022 (28 lektioner)

Kursavgift: 79,00 €

Anmälningstiden börjar: 17.8.2022 9.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne

1
Anmäl dig