Ylivieskan seudun kansalaisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

SYKSYN ILMOITTAUTUMINEN ALKAA MA 31.8.2020 klo 12.00


ILMOITTAUTUESSASI MENETTELE SEURAAVASTI:


 1. Tutustu opiston opetusohjelmaan opiston Internet-sivuilla tai painetusta opinto-ohjelmasta.
  Sieltä löydät kurssien yksityiskohtaiset tiedot.
   

 2. Valitse näiltä hakusivuilta kurssit, joille haluat ilmoittautua. Samalla kerralla voit ilmoittautua useammillekin kursseille.
   

 3. Valitut kurssit siirtyvät ostoskoriin. Täytä lopuksi ostoskoria klikkaamalla osallistujan henkilötiedoissa kaikki kohdat huolellisesti ja lähetä se sähköisesti opistoon.

 4. Uusi tietoturva-asetus ja valokuvaus. Uuden voimaan tulleen EU:n tietoturva-asetuksen vuoksi, ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijalta kysytään lupaa valokuvaukseen henkilöstä itsestään ja/tai hänen tekemistään kädentaitojen, kuvataiteen tms tuotoksista. Satunnaisesti ryhmissä käydään kuvaamassa kätten tuotoksia, useimmin niin, ettei henkilöstä näy kuin kädet. Joskus saatetaan valokuvata niin, että henkilö on tunnistettavissa. Kuvia käytetään ainoastaan opiston omassa markkinoinnissa.

 5. Saat lopuksi vahvistuksen lähetetystä ilmoittautumisestasi. Jos kurssi on jo täynnä, voit saada varapaikan.
  Ota muistiin ilmoittautumisnumero, jota käyttämällä voit myöhemmin tarkistaa, mille kursseille olet ilmoittautunut ja halutessasi peruuttaa tekemiäsi ilmoittautumisia.
   

 6. Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on ruuhkaa. Palaa ilmoittautumislomakkeeseen (edellinen sivu) ja paina lähetä-nappia uudelleen.
   

 7. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku lähetetään sinulle kotiosoitteeseen. OPISKELIJOIDEN JA TYÖTTÖMIEN TULEE TODENTAA OIKEUS ALENNUKSEEN
  Mahdollinen peruutus pitää tehdä 5 päivää ennen kurssin alkua ilmoittamalla siitä opiston toimistoon.
  Jos kurssipaikkaa ei peruuteta 5 pv ennen kurssin alkua, laskutamme kurssimaksun.
   

 8. Opistosta otetaan yhteyttä, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.

 9. TIETOSUOJASELOSTE

   
  Päivitetty 25.5.2018

  Rekisterin nimi

   
  Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta (Hellewi)

  Rekisterin pitäjä

   
  Ylivieskan seudun kansalaisopisto

  Rekisterin vastuuhenkilö

   
  Rekisterin vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori,  jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että järjestelmää hoidetaan asianmukaisesti.  Vastuuhenkilö tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa ja huolehtii siitä, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille annetaan riittävä koulutus.

  Rekisteriasioita hoitava henkilö

   
  Rekisteriasioita hoitava henkilö on opistosihteeri.
  Rekisteriasioita hoitavan henkilön tehtävänä on toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen sekä antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.

  Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

   
  Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään järjestelmään.
   
  Rekisterissä olevat opettajia tai ryhmän vetäjiä koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta heidät saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkantilauksia varten.
   
  Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta osallistujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille/ryhmiin ja jotta osallistumismaksut kohdentuvat oikein.
   
  Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan huoltajan tiedot, jotta laskutus voidaan kohdentaa oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa esim. työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot laskun lähettämistä varten.
   
  Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten edellyttämien tilastotietojen tuottamista varten.
   
  Ylivieskan seudun kansalaisopisto säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
   
   

  Rekisterin tietosisältö  

   
  Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset.
  Henkilötunnus opettajille pakollinen.
  Henkilötunnus ryhmän osallistujalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten.
  Mikäli osallistuja on alaikäinen, huoltajan nimi ja henkilötunnus on pakollinen.
  Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten pakollinen.
  Kotikunta tilastointia varten.
  Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten.
  Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten.
  Lisäksi opistoilla:
  Tutkinto tilastointia varten (OPH).
  Pääasiallinen toiminta tilastointia varten (OPH).
  Äidinkieli tilastointia varten pakollinen (OPH).
  Sukupuoli tilastointia varten pakollinen (OPH).

  Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

   
  Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla kurssille/ryhmään kirjautumisen yhteydessä.
  Opettajan tiedot saadaan opettajalta kurssin/ryhmän opettajaksi/vetäjäksi palkkaamisen yhteydessä.

  Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

   
  Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin.
  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

   
  Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan sisäiseen viranomaiskäyttöön, johon käyttäjille määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset (hallinto, päätoimiset opettajat, tuntiopettajat ja ilmoittautumisten vastaanottajat) käyttöoikeudet.
  Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.
  Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk-henkilöstöllä. Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa.
  Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti.
   
  Tarkastusoikeus
  Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä
  koskevia tietoja on tietokannassa.
   
  Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
   
  Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.
   

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

   
  Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan kurssille/ryhmään ilmoittautumisen tai työsuhteen alkamisen yhteydessä.
  Rekisteröity voi esittää virheellisen tiedon oikaisupyynnön palveluntarjoajalle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.
   
  Kielto-oikeus
  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksessa.
   
  Rekisteröidyn informointi
  Rekisterin tietokannassa oleville ilmoitetaan suullisesti tai kirjallisesti siitä, että häntä koskevat nimi- ja yhteystiedot on rekisteröity järjestelmään ja että järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä palveluntarjoajan toimistoissa ja www-sivuilla.
   

  Rekisterihallinto

   
  Ylivieskan kaupunki käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Kaupunki/kunta on siirtänyt päätösvallan apulaisrehtorille.
   

   


Ajankohtaista

 • 110307A Tämä kurssi on peruttu

  EMERALDIT, LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS I

  Kurssimaksu: 108,00 €
  Opettaja: Tellervo Junkala
  Paikka: Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9, 85200 Alavieska
  Syyslukukausi: 26.8.2020 - 31.12.2020
  Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 5.5.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 15.6.2020 12:00
  Paikkoja: 20 Ilmoittautuneita: 0 Vapaita paikkoja: 20
 • 1104T07

  VÄRJÄTÄÄN LUONNONVÄREILLÄ

  Kurssimaksu: 53,00 €
  Opettaja: Tuija Törmikoski
  Paikka: Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14, 84100 Ylivieska
  Tunteja: 21,00    Syyslukukausi: 2.10.2020 - 4.10.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 31.8.2020 12:00
  Paikkoja: 14 Ilmoittautuneita: 3 Vapaita paikkoja: 11
 • 1104T09 Uusi kurssi!

  IHANA EKOPRINTTI

  Kurssimaksu: 48,00 €
  Opettaja: Tuija Törmikoski
  Paikka: Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14, 84100 Ylivieska
  Tunteja: 19,00    Syyslukukausi: 25.9.2020 - 27.9.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 31.8.2020 12:00
  Paikkoja: 8 Ilmoittautuneita: 6 Vapaita paikkoja: 2
 • 1104T21 Tämä kurssi on peruttu

  SYKSYN PARHAAT ASUSTEET NEULOEN JA VIRKATEN

  Kurssimaksu: 22,00 €
  Opettaja: Minka Takala-Kinnunen
  Paikka: Jokirannan koulu, B talo Kädentaitojen talo, Visalantie 5, 84100 Ylivieska
  Syyslukukausi: 18.9.2020 - 9.10.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 31.8.2020 12:00
  Paikkoja: 14 Ilmoittautuneita: 2 Vapaita paikkoja: 12
 • 1104T82 Tämä kurssi on peruttu

  NEPPARIT, LASTEN KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS I

  Kurssimaksu: 108,00 €
  Opettaja: Seija Niskakangas
  Paikka: Raudaskosken koulu, Raudaskoskentie 7, 84880 Ylivieska
  Syyslukukausi: 3.9.2020 - 10.12.2020
  Kevätlukukausi: 14.1.2021 - 20.5.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 15.6.2020 12:00
  Paikkoja: 20 Ilmoittautuneita: 6 Vapaita paikkoja: 14
 • 1104T99 Uusi kurssi!

  VÄRIANALYYSI - LAUANTAI

  Kurssimaksu: 10,00 €
  Opettaja: Minka Takala-Kinnunen
  Paikka: Jokirannan koulu, B talo Kädentaitojen talo, Visalantie 5, 84100 Ylivieska
  Tunteja: 3,00    Syyslukukausi: 26.9.2020 - 26.9.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 31.8.2020 12:00
  Paikkoja: 14 Ilmoittautuneita: 14 Varalla: 7
 • 130103

  MENNEITÄ MUISTELLEN -LUENTOSARJA, SIEVILÄISTÄ ELÄMÄNMENOA KUVILLA JA VIDEOILLA

  Kurssimaksu: 27,00 €
  Opettaja: Anne Ruuttula-Vasari
  Paikka: Sievin kunnantalo, Haikolantie 16, 85410 Sievi
  Tunteja: 8,00    Syyslukukausi: 17.9.2020 - 8.10.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 31.8.2020 12:00
  Paikkoja: 20 Ilmoittautuneita: 14 Vapaita paikkoja: 6
 • 130104 Tämä kurssi on peruttu

  MENNEITÄ MUISTELLEN -LUENTOSARJA

  Kurssimaksu: 27,00 €
  Opettaja: Anne Ruuttula-Vasari
  Paikka: Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3, 84100 Ylivieska
  Syyslukukausi: 21.9.2020 - 26.10.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 31.8.2020 12:00
  Paikkoja: 12 Ilmoittautuneita: 7 Vapaita paikkoja: 5
 • 830101A

  JOOGA

  Kurssimaksu: 89,00 €
  Opettaja: Tuija Jutila
  Paikka: Alavieskasali, Koulutie 9, 85200 Alavieska
  Tunteja: 20,00    Syyslukukausi: 15.9.2020 - 24.11.2020
  Tunteja: 22,00    Kevätlukukausi: 12.1.2021 - 30.3.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 31.8.2020 12:00
  Paikkoja: 30 Ilmoittautuneita: 17 Vapaita paikkoja: 13
 • 830223 Tämä kurssi on peruttu

  PAINONHALLINNAN ETÄKURSSI

  Kurssimaksu: 23,00 €
  Opettaja: Nina Hietanen
  Paikka: Verkkoluokka
  Syyslukukausi: 15.9.2020 - 13.10.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 31.8.2020 12:00
  Paikkoja: 10 Ilmoittautuneita: 4 Vapaita paikkoja: 6