null

Ylivieskan seudun kansalaisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

Saavutettavuusseloste

ILMOITTAUTUESSASI MENETTELE SEURAAVASTI:

 1. Tutustu opiston opetusohjelmaan opiston Internet-sivuilla sieltä löydät kurssien yksityiskohtaiset tiedot.

 2. Valitse kurssit, joille haluat ilmoittautua. Samalla kerralla voit ilmoittautua kaikille haluamillesi kursseille.

 3. Valitsemasi kurssit siirtyvät ostoskoriin. Täytä lopuksi ostoskoria klikkaamalla osallistujan henkilötiedoissa kaikki kohdat huolellisesti ja lähetä se sähköisesti opistoon. Huomioithan, että paikkoja ryhmiin on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkavarauksesi varmistuu vasta kun olet lähettänyt ilmoittautumislomakkeen.

 4. Uuden voimaan tulleen EU:n tietoturva-asetuksen vuoksi, ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijalta kysytään lupaa valokuvaukseen henkilöstä itsestään ja/tai hänen tekemistään kädentaitojen, kuvataiteen tms tuotoksista. Satunnaisesti ryhmissä käydään kuvaamassa kätten tuotoksia, useimmin niin, ettei henkilöstä näy kuin kädet. Joskus saatetaan valokuvata niin, että henkilö on tunnistettavissa. Kuvia käytetään ainoastaan opiston omassa markkinoinnissa.
  Tiedotelupa tarkoittaa sitä, että voimme tiedottaa ainoastaan ko. kurssin aikataulumuutoksista ja peruutuksista. Markkinointilupa tarkoittaa sitä, että Ylivieskan seudun kansalaisopisto voi tiedottaa ainoastaan muista samankaltaisista uusista kursseista tai uuden opinto-ohjelman julkaisemisesta tai opiston tapahtumista.

 5. Saat lopuksi vahvistuksen ilmoittautumisestasi. Jos kurssi on jo täynnä, saat varapaikan. Opistosta otetaan yhteyttä, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.
  Ota muistiin ilmoittautumisnumero sekä kurssinumero, jota käyttämällä voit  halutessasi peruuttaa tekemäsi ilmoittautumisen. Huomioithan, että kurssipaikan voi perua 5 vuorokautta ennen kurssin alkamista maksutta. Voit myös peruuttaa kurssin soittamalla opiston toimistoon.

 6. Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on ruuhkaa. Palaa ilmoittautumislomakkeeseen (edellinen sivu) ja paina lähetä-nappia uudelleen.

 7. Ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun varatusta kurssipaikasta. Lasku lähetetään sinulle kotiosoitteeseen.  Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää kurssin.
  Kurssipaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Mahdollinen kurssipaikan peruutus pitää tehdä 5 vuorokautta ennen kurssin alkua ilmoittamalla siitä opiston toimistoon.
  Jos kurssipaikkaa ei peruuteta 5 vuorokautta ennen kurssin alkua, laskutamme kurssimaksun.


      YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTOSSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT ALENNUKSET JA MAKSUTAVAT

 1. Opiskelijat ja työttömät saavat 50% alennuksen kurssimaksusta. OPISKELIJOIDEN JA TYÖTTÖMIEN TULEE TODENTAA OIKEUS ALENNUKSEEN. Opiskelijat todentavat oikeutensa alennukseen esittämällä opiskelijakortin tai opiskelijatodistuksen opiston toimistoon kurssin alkuun mennessä. Työttömien tulee toimittaa todistus työnhaun voimassaolosta opiston toimistoon. Todistuksen tulostuspäivä ei saa olla kahta viikkoa vanhempi. Myönnämme alennuksen työvoimahallinnon koodeilla 02, 03 ja 07. Todistuksen voi toimittaa opiston toimistoon tai lähettää sähköpostin liitteenä. Ylivieskan seudun kansalaisopisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä. Alennukseen oikeuttavat todistukset tulee toimittaa kurssin alkuun mennessä. Sekä opiskelijan että työttömän maksuetuus on henkilökohtainen.

 2. TYKY/SMARTUM -kuntosetelit sekä e-Passi/Smartum mobiilimaksu käyvät Ylivieskan seudun kansalaisopiston liikuntaan liittyvien kurssien maksuvälineeksi. e-Passilla maksettaessa, laita kuva/kuitti maksusta kansalaisopistolle heti kurssin alkaessa. Toimi samoin mikäli käytät liikuntaseteleitä liikuntaan liittyvien kurssien maksamiseen. Laskuttamisen jälkeen liikuntasetelit eivät käy enää maksuvälineeksi. 

  Alennusta voit saada yksittäisen kurssin maksamiseen myös Opetushallituksen myöntämällä opintoseteliavustuksella, jos olet eläkeläinen, 63 vuotta täyttänyt, oppimisvaikeuksia kokeva, maahanmuuttaja. Opintoseteliavustusta myönnetään niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä. Mikäli haluat käyttää tätä etua ota yhteys opiston toimistoon ennen kurssin alkua.

  Usealla kurssilla opiskeleville on tarjolla Seniorikausikortti ja Työttömän kausikortti, joissa on huomioitu opintoseteliavustus. Valitse tällöin kurssivalikoimasta ko kurssi ( Seniorikausikortti tai Työttömän kausikortti)

  Lunastamalla 195 e hintaisen kausikortin, voit osallistua kaikille haluamillesi kursseille lukuvuoden aikana. Kausikortti ei kuitenkaan käy taiteen perusopetuksessa tai kursseilla, joista on erikseen maininta kurssikuvauksessa " Kausikortti ei käy" tai kursseilla, jotka maksavat 195 e tai enemmän.
  TIETOSUOJASELOSTE

   
  Päivitetty 25.5.2018

  Rekisterin nimi

   
  Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta (Hellewi)

  Rekisterin pitäjä

   
  Ylivieskan seudun kansalaisopisto

  Rekisterin vastuuhenkilö

   
  Rekisterin vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori,  jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että järjestelmää hoidetaan asianmukaisesti.  Vastuuhenkilö tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa ja huolehtii siitä, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille annetaan riittävä koulutus.

  Rekisteriasioita hoitava henkilö

   
  Rekisteriasioita hoitava henkilö on opistosihteeri.
  Rekisteriasioita hoitavan henkilön tehtävänä on toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen sekä antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.

  Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

   
  Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään järjestelmään.
   
  Rekisterissä olevat opettajia tai ryhmän vetäjiä koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta heidät saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkantilauksia varten.
   
  Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta osallistujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille/ryhmiin ja jotta osallistumismaksut kohdentuvat oikein.
   
  Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan huoltajan tiedot, jotta laskutus voidaan kohdentaa oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa esim. työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot laskun lähettämistä varten.
   
  Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten edellyttämien tilastotietojen tuottamista varten.
   
  Ylivieskan seudun kansalaisopisto säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
   
   

  Rekisterin tietosisältö  

   
  Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset.
  Henkilötunnus opettajille pakollinen.
  Henkilötunnus ryhmän osallistujalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten.
  Mikäli osallistuja on alaikäinen, huoltajan nimi ja henkilötunnus on pakollinen.
  Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten pakollinen.
  Kotikunta tilastointia varten.
  Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten.
  Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten.
  Lisäksi opistoilla:
  Tutkinto tilastointia varten (OPH).
  Pääasiallinen toiminta tilastointia varten (OPH).
  Äidinkieli tilastointia varten pakollinen (OPH).
  Sukupuoli tilastointia varten pakollinen (OPH).

  Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

   
  Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla kurssille/ryhmään kirjautumisen yhteydessä.
  Opettajan tiedot saadaan opettajalta kurssin/ryhmän opettajaksi/vetäjäksi palkkaamisen yhteydessä.

  Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

   
  Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin.
  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

   
  Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan sisäiseen viranomaiskäyttöön, johon käyttäjille määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset (hallinto, päätoimiset opettajat, tuntiopettajat ja ilmoittautumisten vastaanottajat) käyttöoikeudet.
  Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.
  Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk-henkilöstöllä. Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa.
  Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti.
   
  Tarkastusoikeus
  Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä
  koskevia tietoja on tietokannassa.
   
  Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
   
  Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.
   

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

   
  Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan kurssille/ryhmään ilmoittautumisen tai työsuhteen alkamisen yhteydessä.
  Rekisteröity voi esittää virheellisen tiedon oikaisupyynnön palveluntarjoajalle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.
   
  Kielto-oikeus
  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksessa.
   
  Rekisteröidyn informointi
  Rekisterin tietokannassa oleville ilmoitetaan suullisesti tai kirjallisesti siitä, että häntä koskevat nimi- ja yhteystiedot on rekisteröity järjestelmään ja että järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä palveluntarjoajan toimistoissa ja www-sivuilla.
   

  Rekisterihallinto

   
  Ylivieskan kaupunki käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Kaupunki/kunta on siirtänyt päätösvallan apulaisrehtorille.