null

Ingå medborgarinstitut/Inkoon kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

KURSER 2023-2024 

Kurser

Såhär anmäler du dig steg för steg:
- välj Kurser
- välj Huvudklasser -> välj Ämnen
- välj kurs och tryck Anmäl dig
- tryck Varukorg
- fyll i obligatoriska fältena (märkta med *stjärnor)
- om betalaren är annan än du, tryck Uppgifter om betalaren, fyll i
- tryck Skicka

Arbetsåret 2023-2024

Höstterminen inleds måndagen 11.9.2023 och avslutas fredagen 1.12.2023 (12 veckor). Inget höstlov.

Medborgarinstitutets julfest med Lucia arrangeras av Kamratför­bundet i Hembygdsgården ­fredagen 13.12.2023.

Vårterminen  inleds måndagen 8.1.2024 och avslutas fredagen 12.4.2023 för de flesta kursernas del (13 veckor).  Kursdagar som infaller på Långfredag och Annandag påsk skjuts fram.Ingen  undervisning  under skolornas sportlov vecka 8. 

OBS! Läsåret kan förlängas endast om det finns vägande skäl till det, såsom t.ex. lektioner som blivit inhiberade.

Om kursen önskar tilläggstimmar, blir det frågan om en ny kurs med ny anmälning och ny avgift.

Bildkonstskolans arbetsår 2023-2024, Merituulen koulu
Höstterminen 28.8-7.12.2023. Höstlov vecka 42.
(14 veckor)
Vårterminen 8.1-6.5.2024. Sportlov vecka 8
(16 veckor)

Kursprogram

Bekanta dig med institutets kursprogram under balken Kurser eller i broschyren som har delats ut till alla hem. Där hittar du  detaljerade uppgifter om kurserna. Välj från Huvudklasser en huvudklass  du är intresserad av så kommer det upp de ämnen som finns under den  huvudklassen. Tryck sedan på ett specifikt ämne så dyker det upp kurser  som finns i ämnet. 

Tryck på kursen så kan du anmäla dig eller också läsa mera om kursen. På samma gång kan du anmäla dig till flere kurser.

Anmälan

Fyll  i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den  elektroniskt till institutet. Blanketten öppnas automatiskt då du har  valt din kurs. Tryck sedan på varukorgbalken så öppnar sig  personuppgiftsblanketten. För att säkerställa faktureringen behöver vi  personbeteckningen i sin helhet.

Anmälningar till både HÖSTENS och VÅRENS kurser fr.o.m. 16.8.2023.

OBS! Om du vill avbryta kursen eller inte fortsätta kursen på vårterminen, måste du anmäla detta till
medborgarinstitutets kansli, 050 440 6218.

Anmälningar till Bildkonstskolan, både HÖSTENS och VÅRENS kurser fr.o.m. 3.5.2023.

OBS! Anmälningen gäller för hela läsåret 2023-2024 och är bindande!
OBS! 
Om  du vill avbryta kursen eller inte fortsätta kursen på vårterminen,  måste du anmäla detta till medborgarinstitutets kansli, 050 440 6218.


Såhär anmäler du dig steg för steg:
- välj Kurser
- välj Huvudklasser -> välj Ämnen
- välj kurs och tryck Anmäl dig
- tryck Varukorg
- fyll i obligatoriska fälten (märkta med *stjärnor)
- om betalaren är annan än du, tryck Uppgifter om betalaren, fyll i
- tryck Skicka

OBS!  Det rabatterade priset (pensionärer, arbetslösa, studerande) syns på  hemskickade räkningen trots att hela summan syns på anmälningssidan.
Du  får slutligen bekräftelse om din anmälan. Om kursen redan är full kan  du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare  kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Mera anvisningar här.

Avbokning

Om det är möjligt att avboka kursanmälan på nätet, kan du göra det inom angiven tidsfrist.
Ta i annat fall kontakt med institutets kansli, 050 440 6218, om du vill avboka en kurs du anmält dig till.

OBS! Anmälningen gäller för hela läsåret 20201-2022 och är bindande!
OBS! 
Om du vill avbryta kursen eller inte fortsätta kursen på vårterminen, måste du anmäla detta till
medborgarinstitutets kansli, 050 440 6218.

Kursavgift
Direktbetalning kommer att införas men tillsvidare gäller:

Vid  anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till  din hemadress. En eventuell annullering bör göras innan kursen börjar  genom att meddela om det till kansliet.

• Alla kursers avgifter debiteras med faktura skilt för höst- och vårterminen, fastän anmälningen gäller för hela läsåret. Fakturan skickas hem till kursbetalaren.

• Elev som påbörjar sin undervisning under pågående termin betalar full terminsavgift.

• Eleverna betalar själva sina böcker, annat kursmaterial och egna verktyg.

• Betalda kursavgifter återbetalas inte.

• Kursavgifterna anges i samband med kurserna.

• Avgifterna för special- och kortkurser varierar.

•  Pensionärer, arbetslösa, studerande betalar en avgift på 27  €/termin/kurs. Intyg visas för läraren genast vid kursstarten. Om inte  intyg uppvisats debiteras normal kursavgift. Rabatterna gäller inte special- eller kortkurser. 

• Observera, att man inte kan betala med motions- eller kultursedlar på institutet.

• Observera, att kursavgiften inte omfattar följande:

  • special- och kortkurser
  • materialkostnader
  • avgifter för stepbräden

• Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften inkluderar materialkostnader.

Övrigt

Till  de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller  läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker  förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har  erhållit studieplats.
Ingå medborgarinstitut hem.

Bildkonstskolan

Kursprogrammet. Här Bildkonstskolans egen nätsida.
Notera att arbetsåret är längre för Bildkonstskolan. Anmälan som ovan, men notera:

Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften inkluderar materialkostnader.