null

Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

KASKÖ MEDBORGARINSTITUT

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress: Kaskö medborgarinstitut, Rådhusgatan 34, 64260 KASKÖ

Besöksadress: ingen besöksadress, möten enligt överenskommelse

Kansliet: Johanna Hellström tel. 050-576 5811 (kansliet öppet må-to)

Rektor: Sirkka Suurla tel. 040-504 2535

E-post: sivistys@kaskinen.fi

www.opistopalvelut.fi/kaskinen

OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "läs mera" hittar man priset för en termin. Kursavgiften har inte höjts från förra året.

ANMÄLAN TILL KURSERNA

På nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen

Via telefon: 050-576 5811

Anmälningen till höstens kurser börjar må 30.8.2021. Förhandsanmälan är nödvändig. Man kan avboka kursen följande dag efter första gången genom att ringa eller sända e-mail till kansliet. I annat fall debiteras kursen.

För kurser som är hela läsåret får de anmälda studieplats för både höst- och vårterminen. Ifall den studerande vill avbryta kursen efter höstterminen, bör man informera detta till kansliet senast 31.12.2021.

Tilläggsanmälning för vårterminen öppnas 3.1.2022. Exaktare anmälningstider kursvis kan kontrolleras på adressen www.opistopalvelut.fi/kaskinen.

För att kursen skall förverkligas förutsätts att det i gruppen är minst fem anmälda studeranden vid första sammankomsten. För kurser som är riktade till under 18-åringar är minimiantalet fem. Specialkurserna har egen prissättning samt gruppens minimimängd.


Höst- och vårterminen.

Se de olika kursernas inlednings- samt avslutningstider från undervisningsprogrammet.

Höstlov, vecka 42. (18.-22.10.2021) och sportlov, vecka 9 (29.2.-4.3.2022), påsklov (to. 14.4. – må. 18.4.2022) samt helgdagar hålles ingen undervisning.

Medborgarinstitutets vårfest och utställning är söndag 24.4.2022 kl. 14-18 på Bladhska gården. Utställningen är öppen 25.-27.4.2021 kl. 17-20. För utställningens uppbyggnad och bevakning ansvarar eleverna själva med hjälp av sina lärare. Utställningen byggs upp 22.4.2022.


Kaskö medborgarinstituts kursavgifter from. 1.8.2021.


OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "läs mera" hittar man priset för en termin. Kursavgiften har inte höjts från förra året.

1-5 undervisningstimmar 10 €

6-9 undervisningstimmar 17 €

10-15 undervisningstimmar 22 €

16-20 undervisningstimmar 27 €

21-26 undervisningstimmar 33 €

27-36 undervisningstimmar 40 €

37-45 undervisningstimmar 45 €

46-54 undervisningstimmar 50 €

55-65 undervisningstimmar 55 €

 

Individuell instrumentundervisning (11 veckor/höstterminen, 13 veckor/vårteminen)

20 min/elev/vecka 35 €

30 min/elev/vecka 60 €

45 min/elev/vecka 80 €

 

För enskilda specialkurser fastställs egen prissättning baserad på kostnaderna, minimiavgift 10 €.

 

STUDIESEDEL

Arbetslösa, studerande och pensionärer kan ansöka om studiesedel. Studiesedeln beviljas inom ramen för det statsstöd om 1.500 € som undervisningsstyrelsen beviljat. Med studiesedeln kan man erhålla en gratis språk- eller motionskurs för hela läsåret. Studiesedeln ansöks genom att välja "studiesedel" då man anmäler sig. Som grund för beviljandet är att man hör till målgruppen Om inte studiesedlar räcker till alla intresserade, beviljas de i vilken ordning ansökan kommer.

 

Det kan komma ändringar i kursprogrammet. Aktuell information samt information om vårterminens kortkurser fås via nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen. Kommande nya kortkurser under läsåret informeras också i Staden informerar-bladet.

 

Har du kursidéer eller önskemål? Sänd oss epost: sivistys@kaskinen.fi


DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna.     Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna     högskolekurserna.
 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.
 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Faktureringssystemet kräver personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.
 4. Du får till sist en bekräftelse på dina sända anmälningar. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.
 5. Ifall det inte kommer en bekräftelse, är det rusning i systemet. Gå tillbaka till anmälningsblanketten (tidigare sida) och tryck på sänd-knappen på nytt.
 6. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress. Möjlig annullering bör göras före kursens början genom att meddela om det till institutets kansli.

  • Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

Aktuellt

 • 100408

  Puutyö ykkönen - Träslöjd ettan

  kursavgift: 110,00 €
  Lärare: Aulis Närvä
  Plats: Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 60,00    Hösttermin: 15.9.2021 - 8.12.2021
  Lektioner : 50,00    Vårtermin: 12.1.2022 - 20.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Antal platser: 9
  Lediga platser
 • 100409

  Puutyö kakkonen - Träslöjd tvåan

  kursavgift: 110,00 €
  Lärare: Aulis Närvä
  Plats: Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 60,00    Hösttermin: 15.9.2021 - 8.12.2021
  Lektioner : 50,00    Vårtermin: 12.1.2022 - 20.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Antal platser: 9
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110140

  Melodiakuoro - Melodiakören

  kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulun musiikkiluokka / Skolans musikklass, Sulkukatu 12, 64260 KASKINEN
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 13.9.2021 - 29.11.2021
  Lektioner : 18,00    Vårtermin: 10.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 110148 Det går ej att nätanmäla sig till denna kurs. Kontakta kansliet vid behov,

  Klarinetinsoitto - Klarinett

  Klarinetti - Klarinett 30 min: 120,00 € Klarinetti - Klarinett 45 min: 160,00 €
  Lärare: Magdalena Mattlar
  Plats: Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 55,00    Hösttermin: 17.9.2021 - 3.12.2021
  Lektioner : 50,00    Vårtermin: 14.1.2022 - 22.4.2022
  Antal platser: 8
  Lediga platser
 • 110149 Det går ej att nätanmäla sig till denna kurs. Kontakta kansliet vid behov,

  Ryhmäklarinetinsoitto - Gruppklarinett

  kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Magdalena Mattlar
  Plats: Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 17.9.2021 - 3.12.2021
  Lektioner : 10,00    Vårtermin: 14.1.2022 - 22.4.2022
  Antal platser: 8
  Lediga platser
 • 110401

  Taide Käsityö - Konst Handarbete

  kursavgift: 85,00 €
  Lärare: Helena Rönnlund-Peltoniemi
  Plats: Bladhin talo, taideluokka 2. krs / Bladhska gården, konstklass 2 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 33,00    Hösttermin: 13.9.2021 - 29.11.2021
  Lektioner : 27,00    Vårtermin: 10.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110402

  Kudonta - Vävning

  kursavgift: 95,00 €
  Lärare: Helena Rönnlund-Peltoniemi
  Plats: Bladhin talo, kudontasali 1 krs / Bladhska gården, vävsalen 1 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 14.9.2021 - 30.11.2021
  Lektioner : 40,00    Vårtermin: 11.1.2022 - 12.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110403

  Luova Käsityö - Skapande Handarbete

  kursavgift: 85,00 €
  Lärare: Helena Rönnlund-Peltoniemi
  Plats: Bladhin talo, taideluokka 2. krs / Bladhska gården, konstklass 2 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 33,00    Hösttermin: 13.9.2021 - 29.11.2021
  Lektioner : 27,00    Vårtermin: 10.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110407

  Huonekaluverhoilu - Möbeltapetsering

  kursavgift: 95,00 €
  Lärare: Merja Salmikivi
  Plats: Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 40,70    Hösttermin: 13.9.2021 - 29.11.2021
  Lektioner : 33,30    Vårtermin: 10.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 8
  Lediga platser
 • 110502

  Tanssia lapsille- Dans för barn

  kursavgift: 49,00 €
  Lärare: My Långfors
  Plats: Nuorisotalo / Ungdomsgården, Aleksanterinkatu /Alexandersgatan 26, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 15.9.2021 - 1.12.2021
  Lektioner : 18,62    Vårtermin: 12.1.2022 - 20.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 13
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 119816

  Ateljee - Ateljé

  kursavgift: 14,00 €
  Lärare: Ei vastuuhenkilöä
  Plats: Koulun tekstiililuokka / Skolans textilklass, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 13.9.2021 - 29.11.2021
  Lektioner : 36,00    Vårtermin: 10.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 120100

  Suomea vasta-alkajille - Finska för nybörjare - Finnish for beginners

  kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulu / Skolan, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen / Kaskö
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 14.9.2021 - 1.12.2021
  Lektioner : 22,00    Vårtermin: 11.1.2022 - 19.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 120303 Inhiberad

  Ruotsia vasta-alkajille - Svenska för nybörjare - Swedish for beginners

  kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulu / Skolan, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen / Kaskö
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 15.9.2021 - 1.12.2021
  Lektioner : 28,00    Vårtermin: 10.1.2022 - 20.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 120304 Inhiberad

  Arkipäivän ruotsia - Vardagssvenska

  kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulu / Skolan, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen / Kaskö
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 14.9.2021 - 30.11.2021
  Lektioner : 28,00    Vårtermin: 11.1.2022 - 19.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 830127

  Senioridaamien kuntosaliharjoittelu I ryhmä - Konditionssalsträning för seniordamer, grupp I

  kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Terhi Mäntymaa
  Plats: Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 13.9.2021 - 29.11.2021
  Lektioner : 9,00    Vårtermin: 10.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 830128

  Senioridaamien kuntosaliharjoittelu II ryhmä - Konditionssalsträning för seniordamer grupp II

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Terhi Mäntymaa
  Plats: Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 13.9.2021 - 29.11.2021
  Lektioner : 9,00    Vårtermin: 10.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 830129

  Seniorimiesten kuntosaliharjoittelu ryhmä I - Konditionssalsträning för seniorherrar grupp I

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Terhi Mäntymaa
  Plats: Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 13.9.2021 - 29.11.2021
  Lektioner : 9,00    Vårtermin: 10.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 830130

  Seniorimiesten kuntosaliharjoittelu ryhmä II - Konditionssalsträning för seniorherrar grupp II

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Terhi Mäntymaa
  Plats: Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 13.9.2021 - 29.11.2021
  Lektioner : 9,00    Vårtermin: 10.1.2022 - 11.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 830135

  Hatha jooga - Hatha yoga

  Kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Aune Hakala
  Plats: Nuorisotalo / Ungdomsgården, Aleksanterinkatu /Alexandersgatan 26, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 14.9.2021 - 30.11.2021
  Lektioner : 20,00    Vårtermin: 11.1.2022 - 12.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 17
  Lediga platser
 • 830136

  Me daamit jumppaamme - Damerna gymppar

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Pirjo Pullola
  Plats: Nuorisotalo / Ungdomsgården, Aleksanterinkatu /Alexandersgatan 26, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 14.9.2021 - 30.11.2021
  Lektioner : 10,00    Vårtermin: 11.1.2022 - 12.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 830144

  Kahvakuula - Kettlebell

  kursavgift: 49,00 €
  Lärare: Ann-Catrine Grönqvist
  Plats: Urheluhalli / Idrottshallen, Sulkukatu 12, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 16.9.2021 - 2.12.2021
  Lektioner : 13,30    Vårtermin: 13.1.2022 - 21.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 830150

  Treeniä pilateksen tapaan, illalla - Pilatesinspirerad träning, kvällstid

  kursavgift: 49,00 €
  Lärare: Ann-Catrine Grönqvist
  Plats: Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 16.9.2021 - 2.12.2021
  Lektioner : 13,30    Vårtermin: 13.1.2022 - 21.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 830151

  Treeniä pilateksen tapaan, päivällä - Pilatesinspirerad träning, dagtid

  kursavgift: 49,00 €
  Lärare: Ann-Catrine Grönqvist
  Plats: Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 10,64    Hösttermin: 8.10.2021 - 3.12.2021
  Lektioner : 13,30    Vårtermin: 14.1.2022 - 22.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 7.00
  Anmälningstiden slutar: 16.1.2022 0.00
  Antal platser: 18
  Lediga platser
 • 900001

  Elämänkoulu nuorille - hengailua ja niksejä hyvään elämään / / Livsskolan för ungdomar – trevligt häng och tips till ett bra liv

  Lärare: Katja Mäkinen
  Plats: Nuorisotalo / Ungdomsgården, Aleksanterinkatu /Alexandersgatan 26, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 16,00    Vårtermin: 3.2.2022 - 26.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.1.2022 16.30
  Anmälningstiden slutar: 18.5.2022 0.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 900003

  Kokkiklubi - Kockklubben

  Lärare: Katja Mäkinen
  Plats: Palvelukeskuksen ruokasali / Service-centrets matsal, Sulkukatu/Slussgatan 11 B, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 21,28    Vårtermin: 1.2.2022 - 24.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 24.1.2022 14.00
  Anmälningstiden slutar: 31.1.2022 12.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser