Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English
KASKÖ MEDBORGARINSTITUT

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress: Kaskö medborgarinstitut, Rådhusgatan 34, 64260 KASKÖ

Kansliet: Johanna Hellström tel. 050-576 5811, må, ti och to kl. 09-12. Vid andra tidpunkter kan man lämna ringbud.

Rektor: Sirkka Suurla tel. 040-504 2535

E-post: sivistys@kaskinen.fi

www.opistopalvelut.fi/kaskinen

OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "läs mera" hittar man priset för en termin. Kursavgiften har inte höjts från förra året.

ANMÄLAN TILL KURSERNA

På nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen

Via telefon: 050-576 5811, må, ti och to kl. 9-12

Anmälningen till höstens kurser börjar må. 26.8.2019. Förhandsanmälan rekommenderas. Man kan också anmäla sig till kursen direkt åt läraren första gången, ifall det fortfarande finns plats. Man kan avboka kursen följande dag efter första gången genom att ringa eller sända e-mail till kansliet. I annat fall debiteras kursen.

För kurser som är hela läsåret får de anmälda studieplats för både höst- och vårterminen. Ifall den studerande vill avbryta kursen efter höstterminen, bör man informera detta till kansliet senast 31.12.2019.

Tilläggsanmälning för vårterminen öppnas 2.1.2020. Exaktare anmälningstider kursvis kan kontrolleras på adressen www.opistopalvelut.fi/kaskinen.

För att kursen skall förverkligas förutsätts att det i gruppen är minst sju anmälda studeranden vid första sammankomsten. För kurser som är riktade till under 18-åringar är minimiantalet fem. Specialkurserna har egen prissättning samt gruppens minimimängd.


Höst- och vårterminen.

Se de olika kursernas inlednings- samt avslutningstider från undervisningsprogrammet.

Höstlov, vecka 42. (14.-19.10.2019) och sportlov, vecka 9 (24.-28.2.2020), påsklov (ti. 7.4. – må. 13.4.) samt helgdagar hålles ingen undervisning.

Medborgarinstitutets vårfest och utställning är söndag 26.4.2020 kl. 14-18 på Bladhska gården. Utställningen är öppen 27.-29.4.2020 kl. 17-20. För utställningens uppbyggnad och bevakning ansvarar eleverna själva med hjälp av sina lärare. Utställningen byggs upp 24.4.2020.


 

Kaskö medborgarinstituts kursavgifter from. 1.8.2019.

 

OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "läs mera" hittar man priset för en termin. Kursavgiften har inte höjts från förra året.


1-5 undervisningstimmar 10 €

6-9 undervisningstimmar 17 €

10-15 undervisningstimmar 22 €

16-20 undervisningstimmar 27 €

21-26 undervisningstimmar 33 €

27-36 undervisningstimmar 40 €

37-45 undervisningstimmar 45 €

46-54 undervisningstimmar 50 €

55-65 undervisningstimmar 55 €

 

Individuell instrumentundervisning (11 veckor/höstterminen, 13 veckor/vårteminen)

20 min/elev/vecka 35 €

30 min/elev/vecka 60 €

 

För enskilda specialkurser fastställs egen prissättning baserad på kostnaderna, minimiavgift 10 €.

 

Digitala grundkurser – projektets kurser är gratis för alla deltagare.


STUDIESEDEL

Arbetslösa, studerande och pensionärer kan ansöka om studiesedel. Studiesedeln beviljas inom ramen för det statsstöd om 2500 € som undervisningsstyrelsen beviljat. Med studiesedeln kan man erhålla en gratis språk- eller motionskurs för hela läsåret. Ansökan för studiesedeln öppnas 26.8.2019 och om ansökningsförfarandet meddelas i kursprogrammet som delas ut till alla hushåll, på Kaskö stads hemsidor, samt på medborgarinstitutets anmälningssidor på nätet. Som grund för beviljandet är att man hör till målgruppen Om inte studiesedlar räcker till alla intresserade, beviljas de i vilken ordning ansökan kommer.

 

Det kan komma ändringar i kursprogrammet. Aktuell information samt information om vårterminens kortkurser fås via nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen.

 

Kommande nya kortkurser under läsåret informeras också i Staden informerar-bladet.

 

Har du kursidéer eller önskemål? Sänd oss epost: sivistys@kaskinen.fi


DÅ DU ANMÄLER DIG:


 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.
   

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.
   

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.
   

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.
   

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.
   

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

 

 

 

Aktuellt

 • 100408

  Puutyö ykkönen - Träslöjd ettan

  kursavgift: 110,00 €
  Lärare: Aulis Närvä
  Plats: Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 60,00    Hösttermin: 11.9.2019 - 27.11.2019
  Lektioner : 65,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 22.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 100409

  Puutyö kakkonen - Träslöjd tvåan

  kursavgift: 110,00 €
  Lärare: Aulis Närvä
  Plats: Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 60,00    Hösttermin: 12.9.2019 - 28.11.2019
  Lektioner : 65,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 23.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 14
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110140

  Melodiakuoro - Melodiakören

  kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulu / Skolan, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen / Kaskö
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 40
  Lediga platser
 • 110151

  Kitaransoittoa kaverin kanssa - Spela gitarr med kompisen

  Kursavgift: 120,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulu / Skolan, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen / Kaskö
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 6.4.2020
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 4
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110153 Inhiberad

  Bänditreeni - Bandträning

  kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulun musiikkiluokka / Skolans musikklass, Sulkukatu 12, 64260 KASKINEN
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 11.9.2019 - 27.11.2019
  Vårtermin: 15.1.2020 - 22.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 110401

  Taide Käsityö - Konst Handarbete

  kursavgift: 85,00 €
  Lärare: Helena Rönnlund-Peltoniemi
  Plats: Bladhin talo / Bladhska gården, Kneiffinpolku / Cneiffs stig 1, 64260 KASKINEN
  Lektioner : 33,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 39,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110402

  Kudonta - Vävning

  kursavgift: 95,00 €
  Lärare: Helena Rönnlund-Peltoniemi
  Plats: Bladhin talo / Bladhska gården, Kneiffinpolku / Cneiffs stig 1, 64260 KASKINEN
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 10.9.2019 - 26.11.2019
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 21.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 110403

  Luova Käsityö - Skapande Handarbete

  kursavgift: 85,00 €
  Lärare: Helena Rönnlund-Peltoniemi
  Plats: Bladhin talo / Bladhska gården, Kneiffinpolku / Cneiffs stig 1, 64260 KASKINEN
  Lektioner : 33,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 39,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 110407

  Huonekaluverhoilu - Möbeltapetsering

  kursavgift: 110,00 €
  Lärare: Merja Salmikivi
  Plats: Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 55,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 65,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110501

  Tanssia nuorille - Dans för unga

  kursavgift: 49,00 €
  Lärare: Natascha Pettersson
  Plats: Nuorisotalo / Ungdomsgården, Aleksanterinkatu /Alexandersgatan 26, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 14,67    Hösttermin: 11.9.2019 - 27.11.2019
  Lektioner : 17,33    Vårtermin: 13.1.2020 - 22.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 119814

  Taidekurssi - Konstkurs

  kursavgift: 95,00 €
  Lärare: Gunvor Ivars
  Plats: Koulun tekstiililuokka / Skolans textilklass, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 119815

  Aikuisten taidekurssi - Konstkurs för vuxna

  kursavgift: 95,00 €
  Lärare: Anneli Leinonen
  Plats: Bladhin talo / Bladhska gården, Kneiffinpolku / Cneiffs stig 1, 64260 KASKINEN
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 10.9.2019 - 26.11.2019
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 21.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 120100

  Suomea vasta-alkajille - Finska för nybörjare - Finnish for beginners

  kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulu / Skolan, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen / Kaskö
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 11.9.2019 - 4.12.2019
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 15.1.2020 - 22.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 120301 Inhiberad

  Arkipäivän ruotsia - Vardagssvenska

  kursavgift: 85,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulu / Skolan, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen / Kaskö
  Lektioner : 3,00    Hösttermin: 10.9.2019 - 26.11.2019
  Vårtermin: 13.1.2020 - 21.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 120302 Inhiberad

  Ruotsia vasta-alkajille - Svenska för nybörjare - Swedish for beginners

  kursavgift: 60,00 €
  Lärare: Eliisa Risku-Åberg
  Plats: Koulu / Skolan, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen / Kaskö
  Lektioner : 4,00    Hösttermin: 1.10.2019 - 26.11.2019
  Vårtermin: 14.1.2020 - 22.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 19.9.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 14.1.2020 0:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 510202

  Rannikkomerenkulku - Skärgårdsnavigation

  kursavgift: 45,00 €
  Lärare: Antero Honkasalo
  Plats: Koulun tekstiililuokka / Skolans textilklass, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 43,33    Vårtermin: 14.1.2020 - 21.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 13.1.2020 0:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 830127

  Senioridaamien kuntosaliharjoittelu I ryhmä - Konditionssalsträning för seniordamer, grupp I

  kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Terhi Mäntymaa
  Plats: Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 13,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 830128

  Senioridaamien kuntosaliharjoittelu II ryhmä - Konditionssalsträning för seniordamer grupp II

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Terhi Mäntymaa
  Plats: Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 13,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 830129

  Seniorimiesten kuntosaliharjoittelu ryhmä I - Konditionssalsträning för seniorherrar grupp I

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Terhi Mäntymaa
  Plats: Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 13,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 830130

  Seniorimiesten kuntosaliharjoittelu ryhmä II - Konditionssalsträning för seniorherrar grupp II

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Terhi Mäntymaa
  Plats: Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal, Sulkukatu / Slussgatan 12, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Lektioner : 13,00    Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 830135

  Hatha jooga jatkoryhmä - Hatha yoga fortsättningsgrupp

  Kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Aune Hakala
  Plats: Nuorisotalo / Ungdomsgården, Aleksanterinkatu /Alexandersgatan 26, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 10.9.2019 - 26.11.2019
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 14.1.2020 - 21.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 830136

  Me daamit jumppaamme - Damerna gymppar

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Pirjo Pullola
  Plats: Nuorisotalo / Ungdomsgården, Aleksanterinkatu /Alexandersgatan 26, 64260 KASKINEN / KASKÖ
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 10.9.2019 - 26.11.2019
  Lektioner : 13,00    Vårtermin: 14.1.2020 - 7.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 50
  Lediga platser
 • 830143 Inhiberad

  Hatha joogan alkeet - Hatha yogans grunder

  kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Marjaana Immonen
  Plats: Bladhin talo / Bladhska gården, Kneiffinpolku / Cneiffs stig 1, 64260 KASKINEN
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 9.9.2019 - 25.11.2019
  Vårtermin: 13.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 830144

  Kahvakuula - Kettlebell

  kursavgift: 49,00 €
  Lärare: Ann-Catrine Grönqvist
  Plats: Urheluhalli / Idrottshallen, Sulkukatu 12, 64260 Kaskinen
  Lektioner : 14,67    Hösttermin: 12.9.2019 - 28.11.2019
  Lektioner : 17,33    Vårtermin: 16.1.2020 - 23.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 26.8.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2019 0:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser