null

Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English
KASKÖ MEDBORGARINSTITUT

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress: Kaskö medborgarinstitut, Rådhusgatan 34, 64260 KASKÖ

Besöksadress: ingen besöksadress, möten enligt överrenskommelse

Kansliet: Johanna Hellström tel. 050-576 5811

Rektor: Sirkka Suurla tel. 040-504 2535

E-post: sivistys@kaskinen.fi

www.opistopalvelut.fi/kaskinen

OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "läs mera" hittar man priset för en termin. Kursavgiften har inte höjts från förra året.

ANMÄLAN TILL KURSERNA

På nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen

Via telefon: 050-576 5811

Anmälningen till höstens kurser börjar fr. 31.8.2020. Förhandsanmälan är nödvändig. Man kan avboka kursen följande dag efter första gången genom att ringa eller sända e-mail till kansliet. I annat fall debiteras kursen.

För kurser som är hela läsåret får de anmälda studieplats för både höst- och vårterminen. Ifall den studerande vill avbryta kursen efter höstterminen, bör man informera detta till kansliet senast 31.12.2020.

Tilläggsanmälning för vårterminen öppnas 2.1.2021. Exaktare anmälningstider kursvis kan kontrolleras på adressen www.opistopalvelut.fi/kaskinen.

För att kursen skall förverkligas förutsätts att det i gruppen är minst fem anmälda studeranden vid första sammankomsten. För kurser som är riktade till under 18-åringar är minimiantalet fem. Specialkurserna har egen prissättning samt gruppens minimimängd.


Höst- och vårterminen.

Se de olika kursernas inlednings- samt avslutningstider från undervisningsprogrammet.

Höstlov, vecka 42. (12.-16.10.2020) och sportlov, vecka 9 (1.-5.3.2021), påsklov (ti. 30.3. – må. 5.4.2021) samt helgdagar hålles ingen undervisning.

Medborgarinstitutets vårfest och utställning är söndag 25.4.2021 kl. 14-18 på Bladhska gården. Utställningen är öppen 26.-28.4.2021 kl. 17-20. För utställningens uppbyggnad och bevakning ansvarar eleverna själva med hjälp av sina lärare. Utställningen byggs upp 23.4.2021.


 

Kaskö medborgarinstituts kursavgifter from. 1.8.2019.

 

OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "läs mera" hittar man priset för en termin. Kursavgiften har inte höjts från förra året.


1-5 undervisningstimmar 10 €

6-9 undervisningstimmar 17 €

10-15 undervisningstimmar 22 €

16-20 undervisningstimmar 27 €

21-26 undervisningstimmar 33 €

27-36 undervisningstimmar 40 €

37-45 undervisningstimmar 45 €

46-54 undervisningstimmar 50 €

55-65 undervisningstimmar 55 €

 

Individuell instrumentundervisning (11 veckor/höstterminen, 13 veckor/vårteminen)

20 min/elev/vecka 35 €

30 min/elev/vecka 60 €

 

För enskilda specialkurser fastställs egen prissättning baserad på kostnaderna, minimiavgift 10 €.

 

STUDIESEDEL

Arbetslösa, studerande och pensionärer kan ansöka om studiesedel. Studiesedeln beviljas inom ramen för det statsstöd om 1500 € som undervisningsstyrelsen beviljat. Med studiesedeln kan man erhålla en gratis språk- eller motionskurs för hela läsåret. Studiesedeln ansöks genom att välja "studiesedel" då man anmäler sig. Som grund för beviljandet är att man hör till målgruppen Om inte studiesedlar räcker till alla intresserade, beviljas de i vilken ordning ansökan kommer.

 

Det kan komma ändringar i kursprogrammet. Aktuell information samt information om vårterminens kortkurser fås via nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen. Kommande nya kortkurser under läsåret informeras också i Staden informerar-bladet.

 

Har du kursidéer eller önskemål? Sänd oss epost: sivistys@kaskinen.fi


DÅ DU ANMÄLER DIG:


 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.
   

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.
   

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.
   

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.
   

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.
   

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.