null

Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

KASKÖ MEDBORGARINSTITUT

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress: Kaskö medborgarinstitut, Rådhusgatan 34, 64260 KASKÖ

Besöksadress: ingen besöksadress, möten enligt överenskommelse

Kansliet: Johanna Hellström tel. 050-576 5811 (kansliet öppet må-to)

Rektor: Sirkka Suurla tel. 040-504 2535

E-post: sivistys@kaskinen.fi

www.opistopalvelut.fi/kaskinen

OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "läs mera" hittar man priset för en termin. Kursavgiften har inte höjts från förra året.

ANMÄLAN TILL KURSERNA

På nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen

Via telefon: 050-576 5811

Anmälningen till höstens kurser börjar må 30.8.2021. Förhandsanmälan är nödvändig. Man kan avboka kursen följande dag efter första gången genom att ringa eller sända e-mail till kansliet. I annat fall debiteras kursen.

För kurser som är hela läsåret får de anmälda studieplats för både höst- och vårterminen. Ifall den studerande vill avbryta kursen efter höstterminen, bör man informera detta till kansliet senast 31.12.2021.

Tilläggsanmälning för vårterminen öppnas 3.1.2022. Exaktare anmälningstider kursvis kan kontrolleras på adressen www.opistopalvelut.fi/kaskinen.

För att kursen skall förverkligas förutsätts att det i gruppen är minst fem anmälda studeranden vid första sammankomsten. För kurser som är riktade till under 18-åringar är minimiantalet fem. Specialkurserna har egen prissättning samt gruppens minimimängd.


Höst- och vårterminen.

Se de olika kursernas inlednings- samt avslutningstider från undervisningsprogrammet.

Höstlov, vecka 42. (18.-22.10.2021) och sportlov, vecka 9 (29.2.-4.3.2022), påsklov (to. 14.4. – må. 18.4.2022) samt helgdagar hålles ingen undervisning.

Medborgarinstitutets (vårfest) och utställning är söndag 15.5.2022 kl. 14-18 på Bladhska gården. Utställningen är öppen 15.-18.5.2021 kl. 17-20. För utställningens uppbyggnad och bevakning ansvarar eleverna själva med hjälp av sina lärare. Utställningen byggs upp 11.-14.5.2022.


Kaskö medborgarinstituts kursavgifter from. 1.8.2021.


OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "läs mera" hittar man priset för en termin. Kursavgiften har inte höjts från förra året.

1-5 undervisningstimmar 10 €

6-9 undervisningstimmar 17 €

10-15 undervisningstimmar 22 €

16-20 undervisningstimmar 27 €

21-26 undervisningstimmar 33 €

27-36 undervisningstimmar 40 €

37-45 undervisningstimmar 45 €

46-54 undervisningstimmar 50 €

55-65 undervisningstimmar 55 €

 

Individuell instrumentundervisning (11 veckor/höstterminen, 13 veckor/vårteminen)

20 min/elev/vecka 35 €

30 min/elev/vecka 60 €

45 min/elev/vecka 80 €

 

För enskilda specialkurser fastställs egen prissättning baserad på kostnaderna, minimiavgift 10 €.

 

STUDIESEDEL

Arbetslösa, studerande och pensionärer kan ansöka om studiesedel. Studiesedeln beviljas inom ramen för det statsstöd om 1.500 € som undervisningsstyrelsen beviljat. Med studiesedeln kan man erhålla en gratis språk- eller motionskurs för hela läsåret. Studiesedeln ansöks genom att välja "studiesedel" då man anmäler sig. Som grund för beviljandet är att man hör till målgruppen Om inte studiesedlar räcker till alla intresserade, beviljas de i vilken ordning ansökan kommer.

 

Det kan komma ändringar i kursprogrammet. Aktuell information samt information om vårterminens kortkurser fås via nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen. Kommande nya kortkurser under läsåret informeras också i Staden informerar-bladet.

 

Har du kursidéer eller önskemål? Sänd oss epost: sivistys@kaskinen.fi


DÅ DU ANMÄLER DIG:

  1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna.     Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna     högskolekurserna.
  2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.
  3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Faktureringssystemet kräver personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.
  4. Du får till sist en bekräftelse på dina sända anmälningar. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.
  5. Ifall det inte kommer en bekräftelse, är det rusning i systemet. Gå tillbaka till anmälningsblanketten (tidigare sida) och tryck på sänd-knappen på nytt.
  6. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress. Möjlig annullering bör göras före kursens början genom att meddela om det till institutets kansli.

    • Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.