Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

KASKÖ MEDBORGARINSTITUT

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress: Kaskö medborgarinstitut, Rådhusgatan 34, 64260 KASKÖ

Besöksadress: ingen besöksadress, möten enligt överenskommelse

Kansliet: Johanna Hellström tel. 050-576 5811 (kansliet öppet må-fre 10-14)

Rektor: Sirkka Suurla tel. 040-504 2535 (Tjänstledig till 31.12.2024)

E-post: sivistys@kaskinen.fi

https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/

OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "mera information om kursen" hittar man priset för en termin. Kursavgiften är den samma som förra läsåret.

Nytt för detta läsår är nätbutiken, ger möjligheten att vid anmälningstillfället genast betala kursen via Paytrail eller med ePassi. De som inte kan betala på nätet får även i fortsättningen faktura.


ANMÄLAN TILL KURSERNA

På nätet: https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/

Via telefon: 050-576 5811

Anmälningen till höstens kurser börjar må 4.9.2023. Förhandsanmälan är nödvändig. Man kan avboka kursen följande dag efter första gången genom att ringa eller sända e-mail till kansliet. I annat fall debiteras kursen. Ifall man redan har betalat kursen, så returneras avgiften.

För kurser som är hela läsåret får de anmälda studieplats för både höst- och vårterminen. Ifall den studerande vill avbryta kursen efter höstterminen, bör man informera detta till kansliet senast 31.12.2023. Ifall man inte informerar debiteras vårterminen. 

Tilläggsanmälning för vårterminen öppnas 2.1.2024. Exaktare anmälningstider kursvis kan kontrolleras på adressen https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/.

För att kursen skall förverkligas förutsätts att det i gruppen är minst sju anmälda studeranden vid första sammankomsten. För kurser som är riktade till under 18-åringar är minimiantalet fem. Specialkurserna har egen prissättning samt gruppens minimimängd. Ifall kursen inte förverkligas och man redan har betalat så returneras avgiften.


Höst- och vårterminen.

Se de olika kursernas inlednings- samt avslutningstider från undervisningsprogrammet.

Höstlov, vecka 42. (16.-20.10.2023) och sportlov, vecka 9 (26.2.-1.3.2024), påsklov (ons. 27.3. – ti. 2.4.2024) samt helgdagar hålles ingen undervisning.

Medborgarinstitutets (vårfest) och utställning är söndag 21.4.2023 kl. 13-17 på Bladhska gården. Utställningen är öppen 23.-26.4.2023 under bibliotekets öppethållningstider. För utställningens uppbyggnad och bevakning ansvarar eleverna själva med hjälp av sina lärare. Utställningen byggs upp fre. 19.4. och lö. 20.4.2023.


Kaskö medborgarinstituts kursavgifter from. 1.8.2022.


OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "mera information om kursen" hittar man priset för en termin. Kursavgiften är den samma som förra läsåret.

1-5 undervisningstimmar 11 €

6-9 undervisningstimmar 18,70 €

10-15 undervisningstimmar 24,20 €

16-20 undervisningstimmar 29,70 €

21-26 undervisningstimmar 36,30 €

27-36 undervisningstimmar 44 €

37-45 undervisningstimmar 49,50 €

46-54 undervisningstimmar 55 €

55-65 undervisningstimmar 60,50 €

 

Individuell instrumentundervisning (11 veckor/höstterminen, 13 veckor/vårteminen)

20 min/elev/vecka 38,50 €

30 min/elev/vecka 66 €

45 min/elev/vecka 88 €

 

För enskilda specialkurser fastställs egen prissättning baserad på kostnaderna, minimiavgift 11 €.

 

STUDIESEDEL

Tyvärr finns det ingen möjlighet till studiesedlar detta läsår. 

 

Det kan komma ändringar i kursprogrammet. Aktuell information samt information om vårterminens kortkurser fås via nätet: https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/Kommande nya kortkurser under läsåret informeras också i Staden informerar-bladet.


Har du kursidéer eller önskemål? Sänd oss epost: sivistys@kaskinen.fi


DÅ DU ANMÄLER DIG:

  1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, ta kontakt med kansliet, gäller bl.a. öppna högskolekurserna och klarinett.

  2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

  3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Faktureringssystemet kräver personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

  4. Du får till sist en bekräftelse på dina sända anmälningar. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

  5. Ifall det inte kommer en bekräftelse, är det rusning i systemet. Gå tillbaka till anmälningsblanketten (tidigare sida) och tryck på sänd-knappen på nytt.
  6. Ifall du väljer att genast betala kursen antingen via ePassi eller Paytrail så är din kurs redan betald annars sänder vi en faktura.
  7. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress. Möjlig annullering bör göras före kursens början genom att meddela om det till institutets kansli.
  8. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.
  9. Ifall en kurs inte förverkligas och du redan har betalat, så returneras avgiften, även ePassi-pengar kan returneras.